Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Enorm stadsvernieuwingsproject op komst in Sint-Truiden

Gerelateerde onderwerpen :

Enorm stadsvernieuwingsproject op komst in Sint-Truiden

Sint-Truiden staat aan de vooravond van een grote stadsvernieuwingsoperatie. De komende vier jaren wordt 21 miljoen ' geïnvesteerd in een tiental projecten. Verschillende werkzaamheden in de stad zullen ingrijpend zijn. Blikvangers zijn de heraanleg van de Grote Markt, de bouw van een ondergrondse parking onder het Europaplein en de heraanleg van verschillende straten en pleinen in de deelgemeenten. Tevens zijn een nieuwe sporthal, een ontmoetingscentrum en een jongerencampus op komst. Het bouwbudget voor de ondergrondse parking zit niet in het voormelde investeringsbedrag. Om vragen en problemen van burgers en handelaars te beantwoorden en op te lossen, duidt de stad een bereikbaarheidsmanager aan voor alle bouwwerven.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden werkt al een paar jaar in alle discretie aan wat burgemeester Veerle Heeren 'de grootste stadsvernieuwingsoperatie van de jongste vijftig jaar' noemt. Het feit dat leningen momenteel goedkoop zijn en de stad de voorbije twee jaar ongeveer 16 miljoen ' wist te besparen, zorgen ervoor dat het complete vernieuwingsproject nu in gang kan worden gezet. De dossiers zijn klaar, de eerste bouwaanvragen zullen spoedig worden ingediend.

Heraanleg Grote Markt

Eén van de meest opvallende ingrepen wordt de volledige heraanleg van de Grote Markt. Het stadshart wordt vanaf 14 september volledig opgebroken en moet tegen het voorjaar van 2016 volledig getransformeerd zijn. De kasseien worden vervangen. De voetgangerszone wordt verbreed en er komt een afzonderlijke zone voor fietsers. De fontein verdwijnt.

De horeca krijgt uniforme terrassen en krijgt allemaal dezelfde overkappingen in hout en glas waardoor de achterliggende gevels beter tot hun recht zullen komen. De aanwezige platanen worden vervangen door één grote boom aan het stadhuis en door verplaatsbare bakken met planten of bomen. Het budget voor de werkzaamheden aan de Grote Markt bedraagt 1,5 miljoen ', voor de terrassen wordt 700.000 ' uitgetrokken. Timing van de werken: van september 2015 tot april 2016.

Ondergrondse parking

De 80 bovengrondse parkeerplaatsen op de Grote Markt blijven allemaal behouden. Het stadsbestuur kiest voor autoluw maar niet autovrij. Toch wordt het plein een stuk verkeersvriendelijker. Dat komt doordat een aantal doorgaande rijrichtingen veranderen. Zo zal het niet meer mogelijk zijn om vanuit de Luikerstraat over te steken naar de Zoutstraat of af te buigen naar de Plankstraat.

De geplande ondergrondse parking komt niet onder de Grote Markt, maar wel 500 m verder onder het Europaplein. Een parkeerstudie wees uit dat de ondergrond van de Grote Markt op korte afstand grote verschillen vertoont. Onder het Europaplein bestaat dat probleem niet. Daarom scoorde dit plein het best om een parking voor 272 auto's te creëren, ook inzake bereikbaarheid, technische haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid was het Europaplein favoriet.

De Naamsevest zal tijdens de aanleg eveneens worden aangepakt. De nu onzichtbare middeleeuwse Brustempoort wordt wellicht geïntegreerd in de parking onder het Europaplein. In de toekomst komen, naast de ondergrondse parking, in totaal nog eens 311 parkeerplaatsen bij in Sint-Truiden, o.m. aan de Sint-Anna zorgsite aan de Steynaertberg. De timing en het budget van de parking zijn nog niet bepaald.

Straten en pleinen

De Groenmarkt krijgt een volledige opknapbeurt. De bestaande verhardingen, mozaïekkeien en blauwe hardsteen worden van gevel tot gevel opgebroken en vernieuwd. Op het plein komen zitbanken. De waterpartij die op de Grote Markt verdwijnt, krijgt hier een plaats. De parkeerplaatsen blijven. Bij deze heraanleg wordt gestreefd naar een harmonie met de bestrating van de Grote Markt. Budget: 1 miljoen '; timing: september 2016 - april 2017.

Ook de Stapelstraat wordt volledig gerenoveerd. De bestaande stoepverharding wordt vervangen door een andere soort duurzame kasseien. Het gelijkgrondse straatprofiel blijft behouden. Daarnaast wordt het Sint-Maartenplein heraangelegd. Ook dit plein krijgt nieuwe bestrating en de bestaande parkeerzones worden heringericht. Budget: 1 miljoen ', timing: januari 2016 - april 2017

In de Diesterstraat ter hoogte van de Abdij worden de bestaande ruimtelijke mogelijkheden nog meer benut. Het Abdijplein wordt omgetoverd tot een rustgevende ontmoetingsplaats. In de Zoutstraat worden de verhardingen en mozaïekkeien heraangelegd vanaf de markt tot de Beekstraat. Budget: 500.000 '; timing: september 2016 - juli 2017

De Luikerstraat wordt volledig heraangelegd. Net zoals in de Stapelstraat wordt de gladde blauwe stoepverharding vervangen door een andere soort blauwe steen. Ook hier wordt het gelijkgrondse straatprofiel behouden. Het Heilig Hartplein wordt opnieuw ingericht als een autoluw plein waar verblijfskwaliteit centraal staat. Budget: 1 miljoen '; timing: september 2016 - april 2017.

Gazometersite

De ontwikkeling van de Gazometersite is de grootste slokop in het stedelijke budget en past in de herwaardering van de stationswijk. Tussen 1882 en 1946 was hier de stadsgasfabriek gevestigd. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is begonnen met de sanering. 14.700 ton verontreinigde grond moet worden afgegraven. Het kostenplaatje van de sanering bedraagt 1,1 miljoen '. De werkzaamheden zullen tegen de bouwvakantie afgerond zijn. Daarna wordt de Gazometersite voort ontwikkeld, een project dat rond de 35 miljoen ' wordt geraamd.

De site wordt omgevormd tot een openbare ruimte met publieke functies. Ter hoogte van het bestaande gebouw van de jeugddienst wordt een jongerencampus uitgebouwd met een polyvalente (fuif)zaal, een jeugdhuis, repetitieruimtes en de jeugd- en uitleendienst. Daarna volgt de bouw van een lagere school. De scholengroep Kabost krijgt recht van opstal voor de bouw van een school voor 440 kinderen van de vrije basisschool Sint-Rita.

Aan de zuidzijde worden verschillende diensten gegroepeerd tot een 'welzijns­campus' die samen met het erboven gestapelde woonprogramma aansluit op de naburige woon- en dienstenzone en het omsloten groengebied. Er zijn o.m. vijftien appartementen en 2.000 m² kantoorgebouwen voorzien. 80% van deze kantoren zijn bestemd voor organisaties en diensten die zich bezighouden met kinderwelzijn. Er komt ook een ondergrondse parking met 270 plaatsen. Budget voor de stad: 6 miljoen '; timing: de sanering is aan de gang; start bouwwerken: najaar 2015.

Stationsstraat

De Stationsstraat zal de autoluwe link tussen het station en het stadscentrum vormen. Daarom worden deze straat en een gedeelte van de Tiensesteenweg volledig heraangelegd. De Stationsstraat wordt een enkelrichtingsweg richting centrum en wordt grotendeels omgevormd tot een wandel- en fietsboulevard. Twee derde van de straat wordt gereserveerd voor voetgangers en fietsers. Budget: 1 miljoen '; timing: januari 2016 - februari 2017.

Sporthal Veemarkt

De nieuwe sporthal op de Veemarkt wordt tegen het einde van dit jaar in gebruik genomen. Die sporthal wordt een centrum voor alle recreanten van de hele site. Zowel handbal- als basketbal-, volleybal- en zaalvoetbalclubs krijgen er onderdak. De sporthal is bovendien uitgerust met een danszaal, een zaal voor gevechtssporten en een dojo (o.a. voor judo). Overdag kunnen ook scholen in de hal terecht, maar hij staat ook open voor individuele sporters. Ook de joggers op het domein Speelhof kunnen gebruik maken van de kleedkamers en douches. Budget: 4,2 miljoen ' (reeds geïnvesteerd); timing: opening eind 2015.

Deelgemeenten

Er wordt ook fors geïnvesteerd buiten het stadscentrum. In Brustem krijgen dit jaar verschillende straten een opknapbeurt. Volgend jaar wordt het Dorpsplein volledig heraangelegd, dit jaar worden een aantal straten gerenoveerd en in 2017 volgt de restauratie van de Burcht. Budget: 750.000 '; timing: laatste zes maanden van dit jaar.

Tegen eind dit jaar kunnen bovendien de eerste bedrijven hun intrek nemen in Loods 27 op het bedrijventerrein van Brustem. Dat wordt een incubatorgebouw voor jonge, startende en innovatieve bedrijven in de dronesector. DronePort wordt hiermee een feit. De bouwvergunning is ingediend. Budget: 1,2 miljoen '; timing: midden 2015 - eind 2015.

Ook het centrum van Melveren wordt heraangelegd. Deze ingreep zal vooral verkeersremmende en verkeerstechnische ingrepen inhouden om de dorpskern veiliger en aangenamer te maken. Budget: 1 miljoen ', timing: februari 2016 - januari 2017.

De werken in de Naamsesteenweg omvatten hoofdzakelijk de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Daarnaast zal de straat ook volledig worden heringericht. Ook het plein ter hoogte van de Sint-Pieterskerk wordt heraangelegd. Budget: 1,2 miljoen '; timing: januari 2016 - januari 2017.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende verenigingen in Zepperen worden het oude gemeentehuis en de gemeenteschool verbouwd tot een ontmoetingscentrum. Binnenkort wordt een architect aangeduid en de bouwvergunning zal dit najaar worden afgeleverd. Budget: 1,5 miljoen '; timing: nog niet bepaald.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck. In een tweede[…]

27/05/2022 | ProjectenScholen
140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Meer artikels