Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Enorm logistiek park op voormalige Fordsite in Genk

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Enorm logistiek park op voormalige Fordsite in Genk

De Vlaamse regering heeft als eigenaar van de voormalige Fordsite in Genk eind juni Genk Green Logistics aangeduid als voorkeursbieder voor de herontwikkeling van de zogenaamde zone B van het terrein.

Genk Green Logistics is een joint-venture tussen de Groep Machiels en Intervest Warehouses & Offices, in samenwerking met MG Real Estate en DEME Environmental Contractors.  Het consortium gaat de komende vijf jaar ongeveer 140 miljoen € investeren in de bouw van in totaal 240.000 tot 250.000 m² logistieke ruimte.

Het is de bedoeling om deze oppervlakte in de periode 2018-2023 in fases te ontwikkelen, verdeeld over verschillende gebouwen. Intervest Warehouses & Offices hoopt het eerste gebouw klaar te hebben in 2019. Het terrein is een brownfield, met constructies en gebouwen die nog dateren van zijn vorige bestemming. Vooraleer de bouw kan beginnen moeten nog sloop- en saneringswerken worden uitgevoerd. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

De site van de voormalige Fordfabriek in Genk heeft een totale oppervlakte van ongeveer 134 ha en is zowel via de weg, het spoor als het Albertkanaal goed ontsloten. Het project wordt één van de grootste logistieke hubs in Vlaanderen en heeft een potentieel van zowat 2.000 jobs. Genk Green Logistics kiest voor zeer hoge duurzaamheid en wil een CO2-neutraal complex realiseren. De gebouwen zullen voldoen aan de Breeam-normen en worden voorzien van doorgedreven isolatie, waterrecuperatie, energiezuinige led-verlichting en zonnepanelen.

De Vlaamse overheid werkte samen met alle betrokken partijen (het Vlaamse Gewest, de stad Genk, nv De Scheepvaart, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en Flanders Investment & Trade) een duidelijke visie uit op de herontwikkeling van de voormalige industriële site. Die visie werd in de zomer van 2016 voorgesteld in een masterplan waarin duidelijk werd bepaald welke sectoren moesten worden ontwikkeld op het terrein, met name logistieke bedrijven met toegevoegde waarde en ondernemingen in de maakindustrie. Het masterplan besteedde ook ruime aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit, de inrichting van de site en de beoogde werkgelegenheid, en verdeelde het terrein in drie deelzones.

Op basis van dit masterplan werkte het doe- en durfbedrijf PMV een investeringsmemorandum uit, waarop geïnteresseerde kandidaten uitgenodigd werden om een herontwikkelingsvoorstel in te dienen. Acht kandidaten werden geselecteerd om een biedvoorstel in te dienen. Genk Green Logistics werd uiteindelijk de voorkeursbieder voor de contractonderhandelingen voor de aankoop van 42 ha aan uitgeefbare terreinen.

Sterk concept

De Vlaamse regering werd overtuigd door het sterke logistieke concept van Genk Green Logistics, dat goed aansluit bij de goede bereikbaarheidstroeven van het terrein. Genk Green Logistics mikt vooral op grote spelers uit de e-commerce. Maar er is, zoals voorzien in het masterplan ook ruimte voor dienstverleners aan e-commerce, voor klassieke logistieke bedrijven en slimme maakindustrie. De samenwerking met Genk Green Logistics is het sluitstuk van de herontwikkeling van de site Ford Genk. Voordien werd ook al een concessie toegekend door De Vlaamse Waterweg aan H. Essers en Haven Genk nv.

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters is tevreden over de snelheid en de ernst waarmee het dossier samen met alle partners kon worden afgehandeld. “Pas sinds 1 januari 2016 zijn we eigenaar van de site en nu al kunnen we de finale ronde van de herontwikkeling ingaan. Dat is bij mijn weten ongezien in Vlaanderen. Ik ben vooral blij dat dit een nieuwe boost zal geven aan Genk en Limburg. De werkloosheidscijfers van de jongste maanden bewijzen dat Limburg haar achterstand ingelopen heeft. De herontwikkeling van de Ford-site is een mooi sluitstuk”, aldus Muyters.

“Als verschillende overheden de handen in elkaar slaan, kan inderdaad snel en daadkrachtig worden gereageerd. Met een werkloosheidsgraad van 10,8% heeft Genk de grootste uitdaging in Limburg. 2.000 nieuwe jobs zijn dan ook welkom”, vult burgemeester Wim Dries van de stad Genk aan.

De eerste steen van Ford Genk, een autoassemblage- en onderdelenfabriek van Ford Motor Company, werd gelegd in 1962. Twee jaar later begon de productie van de Taunus 12M. Een halve eeuw later liepen met de Ford Galaxy, Mondeo en S-MAX de laatste modellen van de band in Genk en werd de productie overgeheveld naar het Spaanse Valencia.

Dat betekende voor Limburg het einde van een tijdperk. Met 4.210 werknemers en met nog eens 1.736 mensen in dienst bij toeleveranciers was Ford Genk immers de grootste werkgever in de provincie Limburg. Bovendien was de fabriek de op één na grootste autoassemblagefabriek in België. Liefst 95% van de productie was bestemd voor de export.

Om de gevolgen van deze zware economische en sociale aderlating op te vangen, startte de Vlaamse overheid in 2013 met de ontwikkeling en uitvoering van een reconversieplan voor de provincie Limburg, het zogenaamde SALK-plan: het “Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat”. Daarbij hoorde ook de herontwikkeling van de voormalige bedrijfssite in een nieuwe bedrijvenzone voor de maakindustrie en voor watergebonden logistiek.

Op 20 december 2013 sloot de Vlaamse overheid een ‘Memorandum of Understanding’ met Ford Werke GmbH over de verkoop van de site. De eigendomsoverdracht vond plaats op 31 december 2015. De onroerende goederen werden opgenomen in het patrimonium van het Hermesfonds (Fonds voor Flankerend Economisch Beleid) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen werd door minister Muyters belast met de herontwikkeling en het beheer van dit patrimonium.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

152 miljoen € voor Brussels politiegebouw

De burgemeesters van Brussel en Elsene hebben de architectenbureaus B-architecten en OSAR aangesteld voor de bouw van het gebouw van De Ligne. De kosten van het hele project worden begroot op 152 miljoen €, waarvan iets meer dan 33 miljoen[…]

19/10/2021 | BrusselProjecten
Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Meer artikels