Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Enkel Club Brugge bouwt stadion aan Blankenbergse Steenweg

Gerelateerde onderwerpen :

De stad Brugge heeft het geweer van schouder veranderd in het dossier van de voetbalstadions voor Cercle en Club Brugge. Aanvankelijk was de stad voorstander van een scenario waarbij de twee clubs elk een stadion zouden bouwen aan de Blankenbergse Steenweg, zodat de site van het Jan Breydelstadion, die beide clubs voorlopig nog delen, zou herontwikkeld kunnen worden tot bv. woonzone. Nu kiest de stad voor het plan waarbij enkel Club Brugge bouwt aan de Blankenbergse Steenweg en Cercle Brugge in het Jan Breydelstadion blijft.

Omdat er op de site aan de Blankenbergse Steenweg slechts één voetbalstadion gebouwd wordt, zal daar zowat 12 ha meer oppervlakte beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Club

Club Brugge ijvert al lang voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. Reeds in 2007 verkoos deze club een eigen nieuwbouw boven de renovatie van het Jan Breydelstadion, dat het moet delen met Cercle Brugge. Club hoopte lange tijd te kunnen bouwen aan de afrit van de autostrade in Loppem, maar dat plan ging niet door.

Met een duidelijk stappenplan wil de stad Brugge de gelijkwaardige behandeling van beide voetbalploegen garanderen. Het stappenplan bestaat uit twee fasen. De eerste fase omvat de bouw van een nieuw stadion voor Club Brugge. De stad vraagt aan Ruimte Vlaanderen om een onteigeningsplan voor de site Blankenbergse Steenweg te maken, gekoppeld aan het nieuw gewestelijk rup. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) is de partner van de stad voor de onteigeningen aan de site Blankenbergse Steenweg.

Zodra een onteigeningsplan beschikbaar is, zal de WVI de onteigeningsprocedure in gang zetten. Club Brugge zal een erfpacht betalen aan een marktconforme prijs om op deze gronden een stadion te bouwen. Club Brugge zal dus zelf de bouwheer zijn van zijn stadion en dat stadion ook zelf financieren. De stad en Club Brugge onderhandelen nog om de engagementen en afspraken te verfijnen.

Cercle

Fase 2 is het realiseren van een stadion op maat van Cercle Brugge. Pas na het vertrek van Club Brugge (vooropgesteld tegen de start van het voetbalseizoen 2019-2020) kan het huidige Jan Breydelstadion op de Olympiasite aangepakt worden (zie Bouwkroniek van 26 maart 2015, blz. 5-6). Deze fase wordt evenwel reeds voorbereid.

Gelet op de techniciteit van dit dossier zal de stad zich, specifiek voor de uitwerking van het voorstel van Cercle Brugge, laten begeleiden door een externe partij. In die context wordt een bestek gemaakt en een kostprijsberekening met het oog op een marktbevraging, zodat in het najaar een bureau kan aangesteld worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

De stad Oostende bouwt in Sportpark De Schorre een gemeenschappelijk clublokaal voor baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American footballclub Ostend Pirates. De totale bouwkost wordt geraamd op 985.000 € zonder[…]

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Meer artikels