Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Interview

Engagement van bedrijven is essentieel om van duaal leren en werken een succes te maken

Gerelateerde onderwerpen :

,
Engagement van bedrijven is essentieel om van duaal leren en werken een succes te maken

De Gouden Baksteen wordt dit jaar uitgereikt aan de Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Philippe Muyters (Werk, Economie, Innovatie en Sport.

© Dann

De Gouden Baksteen wordt dit jaar uitgereikt aan de Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Philippe Muyters (Werk, Economie, Innovatie en Sport) voor hun inspanningen om het duaal leren en werken in de praktijk te lanceren. Duaal leren en werken is een combinatie van leren in een onderneming en op school. In september zijn de eerste proefprojecten gestart. Alle betrokkenen rekenen erop dat het duaal leren en werken zal uitgroeien tot een volwaardige keuzemogelijkheid die vele jongeren meer en betere kansen op de arbeidsmarkt zal bieden. “Het belangrijkste is dat de ondernemingen zich engageren voor dit project”, verklaren beide ministers.

De Gouden Baksteen bekroont ieder jaar een (politieke) persoonlijkheid of organisatie voor haar of zijn positieve impact op de bouw. De laureaat wordt aangeduid door een vakjury van aannemers, architecten, bouwmaterialenfabrikanten en vertegenwoordigers van de vakpers. Enkele jaren geleden werd het toepassingsgebied van de prijs verruimd. Voordien bekroonde de Gouden Baksteen een persoon of organisatie voor wat ze in het verleden hadden gepresteerd, nu wordt ook gekeken naar wat ze in de toekomst voor de sector kunnen betekenen.

Met de ministers Crevits (CD&V) en Muyters (N-VA) presenteert Bouwunie wat dit betreft twee uitstekende laureaten. Dankzij de gezamenlijke inspanning van beide ministers werd bij het begin van dit schooljaar immers een proefproject duaal leren en werken gestart. Duaal leren en werken houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar vooral leren op het werk, op die manier een onderwijskwalificatie halen en dus beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren en werken voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden. De ambitie blijft om een onderwijskwalificatie te halen, maar ook afzonderlijke deelcertificaten of een beroepskwalificatie kunnen worden uitgereikt. Via de nieuwe aanpak zal dat ook in meer studierichtingen kunnen gebeuren. Op het einde van de rit zullen zowel de leerlingen die voltijds op school blijven als diegenen die voor duaal onderwijs kiezen hetzelfde diploma krijgen. “Het ultieme doel is om beter voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt”, zegt Philippe Muyters.

Bij de start van het schooljaar in september 2016 stapten 34 scholen en vijf Syntra-lesplaatsen mee in het proefproject. Zij organiseren elk één van de in totaal zeven duale studierichtingen die momenteel worden aangeboden, waaronder Elektromechanische Technieken, Elektrische Installaties, Groen- en Tuinbeheer en Ruwbouw. In totaal zijn ongeveer 130 leerlingen betrokken bij het project, waarvan slechts enkelen kozen voor een bouwgerelateerde richting.

De eerste reacties van zowel de leerlingen, de scholen als de ondernemingen zijn enthousiast, maar het concept moet nog aan bekendheid winnen. De uitreiking van de Gouden Baksteen aan de initiatiefnemende ministers Crevits en Muyters moet die bekendheid aanwakkeren en meer bouwbedrijven aansporen om mee in het project te stappen. “Het is natuurlijk nog erg vroeg om al conclusies te trekken, maar we hebben er een goed gevoel bij, al kan het proces uiteraard nog worden bijgestuurd”, zeggen de ministers Crevits en Muyters.

Uitbreiding

Het proefproject duaal leren en werken breidt vanaf volgend schooljaar uit in een aantal scholen en bedrijven. Jongeren zullen in negentien extra studierichtingen de kans krijgen om in het proefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’ te stappen. De Vlaamse regering heeft de selectie van de studierichtingen reeds goedgekeurd. Daarbij horen onder meer Decoratie- en schildertechnieken, Lassen-constructie, Kraanbestuurder, Dakwerker en Tuinaanlegger-groenbeheerder. Dat brengt het totaal aantal studierichtingen duaal leren en werken op 26.

Het voorstel van de sector om een nieuwe studierichting Installatietechnieken op te richten in de tweede graad werd niet behouden. “Al hebben we er wel hard ons best voor gedaan”, zegt Hilde Crevits, die samen met Philippe Muyters de uitbreiding de komende maanden in regelgeving zal gieten.

De uitbreiding van de studierichtingen is een nieuwe belangrijke stap met het oog op de brede invoering van dit leersysteem in heel Vlaanderen. De uitbreiding richt zich op Se-n-Se (Secundair-na-Secundair), specialisatiejaren en de derde graad van de arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Naast de nieuwe studierichtingen zal op vraag van het Overlegplatform Duaal Leren en Werken ook een beperkte uitbreiding van het aantal scholen voor de huidige proefstudierichtingen voorzien worden.

“Indien we van het nieuwe duaal leren en werken een succes willen maken, moeten we de richtingen waarin het aangeboden wordt stelselmatig uitbreiden. Het is belangrijk dat meer jongeren, scholen en bedrijven kunnen proeven van de voordelen van het leren op de werkvloer. Ook het engagement vanuit de ondernemingen is essentieel. Er is gelukkig veel enthousiasme in de bedrijfswereld om met het onderwijs samen te werken aan de toekomst van onze jongeren. De geplande uitbreiding op 1 september geeft een nieuwe groep jongeren de kans om de positieve keuze te maken om hun toekomstig beroep voor het grootste deel in de dagelijkse praktijk te leren”, zegt Philippe Muyters.

“Met duaal leren en werken bieden we jongeren kansen om meer dan nu hun diploma tegelijk op school en op de werkvloer te behalen. Jongeren doen meer dan nu ervaring op in de ondernemingen zodat ze goed op de arbeidsmarkt voorbereid worden. We willen vooral dat jongeren bewust kiezen om in dit leersysteem te stappen. Jongeren zijn zeker geen proefkonijnen. Het duaal leren moet een positieve eerste keuze zijn en geen laatste uitweg die vanuit een negatieve motivatie gebeurt”, vult Hilde Crevits aan.

Inspiratie

Beide ministers lieten zich voor de introductie van duaal leren en werken onder meer inspireren door Duitsland, dat het systeem al veel langer gebruikt, al zijn er wel verschillen met het project dat nu in ons land wordt getest. Ook in Duitstalig België is het duaal leren en werken al behoorlijk populair: ongeveer 5.000 leerlingen maken er gebruik van. “In Vlaanderen was het nochtans niet zo gemakkelijk om met alle betrokkenen op één lijn te komen, maar als twee ministers zich er samen voor inzetten lukt het uiteindelijk wel. Het startschot is gegeven en alle betrokkenen zijn enthousiast, dus we gaan er zeker mee voort”, zeggen Crevits en Muyters.

Niet enkel de leerkrachten, maar ook de mentoren in de ondernemingen moeten zich aanpassen aan het systeem van duaal leren en werken. Een goede vakman is immers niet per definitie een goede leerlingenbegeleider. “In de praktijk zijn er voorbeelden waaruit blijkt dat dat echter zeer goed meevalt. We merken dat mentoren zich vaak snel ontpoppen als uitstekende coaches en talentscouts”, zegt minister Crevits.

Of de overheid bereid is op termijn bijkomende stimulansen te geven aan (bouw)ondernemingen die leerwerkplekken aanbieden en dus een duidelijk engagement aangaan? “De beste stimulans is dat de sector er een heleboel gemotiveerde en getalenteerde arbeidskrachten bijkrijgt”, reageert Philippe Muyters. De inbreng van de bedrijven is uiteraard heel belangrijk. Zij doen ook een ‘intake-gesprek’ met de jongeren en gaan na of ze klaar zijn voor de werkvloer. De ondernemingen evalueren ook mee de vorderingen van de leerlingen en beoordelen of ze de einddoelstellingen halen.

Eén Gouden Baksteen en twee ministers: op welk kabinet zal de trofee een plaatsje krijgen? “We kunnen misschien jaarlijks afwisselen?” vraagt Philippe Muyters. Hilde Crevits ontving als Vlaams minister van Openbare Werken al eerder een Gouden Baksteen. “Ik heb er inderdaad al eentje, ik zou ook al tevreden zijn met een mini-exemplaar”, lacht ze.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Zoals isolatie een woning tegen koude beschermt, zo beschermt zonwering tegen hitte. “In onze buurlanden is dit besef duidelijk doorgedrongen, maar België hinkt achterop. Het lijdt geen twijfel dat zonwering meenemen vanaf de[…]

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Meer artikels