Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Energiesubsidies voor shm's

De Vlaamse regering wijzigt het besluit over de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen (shm's) voor uitgaven rond rationeel energiegebruik en groene warmte. Bedoeling is de strenge voorwaarden voor de eenmalige subsidie uit het Vlaamse Klimaatfonds voor energiebesparende maatregelen van shm's te versoepelen.

Door deze voorwaarden is tot op heden nog maar voor één dossier een subsidie uitgekeerd voor isolatie van buitengevels en vloeren. Men wil nu de vereisten rond gemeenschappelijke voorzieningen voor thermisch comfort en een installatiestudie schrappen en subsidiebedragen niet langer aftoppen op 60% van de kostprijs van de werken. Tevens wil men het moment van de subsidieaanvraag vervroegen naar de start van de werken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vreest nieuwe lockdown

Bouwsector vreest nieuwe lockdown

Nu het horecaleven in ons land opnieuw werd stilgelegd, beginnen ook andere sectoren te vrezen voor een nieuwe lockdown. Dat zou dramatisch zijn voor onze economie, ook al zou de bouw dankzij het afgesloten protocol onder alle sociale partners[…]

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Brussel wil 600 bouwbedrijven steunen bij transitie naar circulair bedrijfsmodel

Overheid wil private investeringen aanmoedigen

Overheid wil private investeringen aanmoedigen