Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Energiescans zijn slechts één deel van renovatiestrategie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Energiescans zijn slechts één deel van renovatiestrategie

Sommige Energiehuizen bieden vandaag al renovatieadviezen en energiescans aan, maar vanaf 2019 behoort het tot hun basistakenpakket. NAV, de sectorfederatie van architecten, juicht toe dat de bouwheer gestimuleerd wordt om energiezuinig te renoveren, maar benadrukt dat een energiescan slechts één onderdeel is van een renovatiestrategie.

“Een goede renovatie mag niet alleen op het energiezuiniger maken van een woning gericht zijn. Bouwheren willen in ruil voor hun centen ook maximaal comfort en slim ruimtegebruik krijgen. Enkel een masterplan van een professional houdt op een geïntegreerde manier rekening met alle aspecten. Bouwheren een gepersonaliseerd en individueel advies voorspiegelen dat dan nog gratis is of tegen bodemprijzen is hen een rad voor de ogen draaien”, zegt NAV-voorzitter Kati Lamens.

 “Een gepersonaliseerd renovatie-advies kan niet gemaakt worden vanuit een eenzijdig energetisch standpunt vanop een kantoor en is enkel mogelijk na een gedegen studie ter plaatse. Het is dan ook beter om meteen een professioneel advies in te winnen dat een totaalaanpak inhoudt, een correcte budgettering van je project bevat en je ook waarschuwt voor de consequenties van je energetische ingrepen. Dit betaalt zich aan het einde van de rit sowieso terug”, vervolgt Lamens.

De Energiehuizen, waarvan de hervorming nu door de Vlaamse regering is goedgekeurd, zijn niet het eerste gesubsidieerde initiatief dat op het terrein van architecten komt. Een aantal instanties biedt al een tijdje (bijna) gratis advies aan, zoals een renovatieplan maken met timing, meetstaten opstellen, kostenramingen maken, energiebesparingen berekenen, de werken begeleiden, ...

Nochtans ziet in 2019 het EPC+ het levenslicht. Dit zal verplicht zijn en zal al een dergelijk advies bevatten. NAV wijst erop dat, hoewel alle initiatieven dezelfde doelstelling hebben, het stilaan verwarrend wordt voor de particulier. Bovendien ligt de theoretische kostprijsberekening bij adviezen die aan een bodemprijs worden verstrekt ver van de reële investeringen die de ingrepen zullen vereisen. Daarnaast waarschuwt NAV ook voor het gebrek aan garanties van deze adviseurs bij eventuele schadegevallen.

NAV steunt de doelstelling van de Vlaamse overheid om bouwheren meer en sneller te doen renoveren. Dit geldt niet alleen voor het energetische aspect. Elke (toekomstige) eigenaar heeft daarom zo vroeg mogelijk in een project nood aan een helder advies dat duidelijk de ambities en de te nemen stappen vastlegt om zijn einddoel, desnoods gefaseerd, te kunnen bereiken.

Dit behelst ook een controle van de bouwfysische staat van de woning. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om bouwvallige wanden aan de buitenzijde van isolatie en een nieuwe gevelafwerking te voorzien of om  een extra belasting op een bestaande dakconstructie te leggen als de stabiliteit ervan al twijfelachtig is.

Een architect kan dit beoordelen en neemt daarnaast nog veel meer factoren in aanmerking: de ligging en oriëntatie, het comfort van de bewoners, het hergebruik van de ruimte op lange termijn, een slimme ruimtelijke ordening, toegankelijkheid, een rationele planning van de ingrepen en een optimale balans tussen de doeltreffendheid en de kostprijs van de werkzaamheden. Enkel een ‘masterplan’ houdt op een geïntegreerde manier rekening met al deze aspecten.

 NAV wijst bouwheren dan ook graag de weg naar de reeds aanwezige onafhankelijke en bekwame adviseurs op de bouwmarkt. Architecten zijn wél voor tien jaar verzekerd voor adviezen, waardoor de consument de zekerheid heeft dat hij niet in de kou blijft staan als het fout loopt, in tegenstelling tot de – op het eerste gezicht althans – goedkopere adviseurs. Daarnaast verplicht de wet architecten om te controleren of de werken ook goed zijn uitgevoerd.

Overigens kan je bij een architect evengoed alleen maar voor een advies langsgaan, net zoals dat bij bv. een huisarts mogelijk is. Het renovatie-advies van een architect zelf kan daarbij zo beknopt of uitgebreid zijn als de bouwheer of koper zelf wenst, of het nu gaat om een kort advies over een aan te kopen pand dan wel om een doorgedreven projectbegeleiding van a tot z.

Op Renovatieadvies.be, een zoekmachine ontwikkeld door NAV, vind je meer dan 250 architecten die kunnen helpen met een advies bij een aankoop of projectbegeleiding van a tot z.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) heeft het consortium  voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit Office Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers[…]

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Oostende is gaststad voor Festival van de Architectuur

Oostende is gaststad voor Festival van de Architectuur

The Gallery is stedenbouwkundig sluitstuk op het Zuid in Antwerpen

The Gallery is stedenbouwkundig sluitstuk op het Zuid in Antwerpen

Meer artikels