Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

"Energiedeal laat bedrijven in de kou staan"

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

De federale regering besliste om de btw op elektriciteit en gas te verlagen naar 6 procent tot eind september. Gezinnen die zich verwarmen met stookolie, propaan of butaan krijgen een korting op de factuur van 200 € en de uitbreiding van het sociaal tarief wordt verlengd. Voor diesel en benzine worden de accijnzen verlaagd met 0,175 € per liter. Vanaf 1,7 € per liter komt een cliquetsysteem.
De ondernemersorganisatie Unizo reageert teleurgesteld op het akkoord dat de federale regering bereikte over de energiedeal. “De maatregelen zijn vooral gericht op gezinnen. Er zijn geen concrete inspanningen om de energiekosten van bedrijven te temperen. Dat is onbegrijpelijk”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

“Deze maatregelen temperen de inflatie en zorgen voor minderen kosten voor tankkaarten. De verlaging van de prijs aan de pomp is zeker een goede zaak, maar we missen concrete maatregelen om de energiefactuur voor ondernemers te drukken”, vervolgt Danny Van Assche.

De regering vraagt eerst aan de Nationale Bank om de gevolgen van de stijgende energie- en grondstoffenprijzen verder te onderzoeken alvorens er maatregelen voor ondernemingen komen. “We snappen niet waar men op wacht. De situatie bij de bedrijven is minstens even precair als bij de gezinnen. De facturen zijn verveelvoudigd. Door nog langer te wachten om hierop in te grijpen komen vele bedrijven in de problemen”, zegt de topman van Unizo.

Uit een recente rondvraag van Unizo blijkt dat 62% van ondernemers lijdt onder de sterke stijging van de grondstoffen en 29% te kampen heeft met vertraagd of duurder transport. “Onze kmo’s hadden hier meer van verwacht. We vragen de federale regering om snel concrete maatregelen uit te werken op maat van de bedrijven. De voorstellen lagen op tafel. Elke dag telt”, besluit Van Assche.
 
Een positieve noot is dat het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd tot eind juni. Dat systeem verviel op 31 maart. Unizo was vragende partij om het minstens met een kwartaal te verlengen. Ondertussen moet het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid om economische reden grondig hervormd worden.

Voka

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt de maatregelen die de regering treft om de facturen van gezinnen te verlagen een eerste stap om de hoge prijzen enigszins te milderen. Ook Voka zegt dat er voor de bedrijven meer moet gebeuren en dit op heel korte termijn.

“We betreuren dat het akkoord niet voorziet in maatregelen die de elektriciteits- en gasfactuur van bedrijven verminderen. Ook ondernemingen kreunen onder de sterk stijgende energierekeningen. Ze kunnen die meestal niet of slechts gedeeltelijk doorrekenen. Aan de accijnzen op gas en elektriciteit voor bedrijven verandert niets”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka vindt het wel een goede zaak dat de btw op gas verlaagd wordt naar 6%. Op die manier wordt de gasfactuur gemilderd en wordt een te sterke stijging van de inflatie – wat dan weer tot nieuwe loonindexeringen leidt – afgetopt. In september zal de regering evalueren of de btw-verlaging beperkt blijft tot en met eind september dan wel verlengd wordt tot het einde van het jaar. Ook de verlenging van het soepele stelsel van de tijdelijke werkloosheid wordt door Voka positief onthaald.

Voka wijst er ook op dat de energieafhankelijkheid moet worden aangepakt. “Het is absoluut noodzakelijk dat de federale regering snel beslist over de levensduurverlenging van minstens twee kerncentrales. Daarnaast zijn ook beslissingen nodig om de transitie naar een meer duurzame energievoorziening te versnellen”, besluit de Voka-topman.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Heijmans neemt Dynniq Energy over

Heijmans neemt Dynniq Energy over

Het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans neemt Dynniq Energy uit Moordrecht over, een specialist in het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations in hoog-, midden- en laagspanning voor netbeheerders en de energieaansluitingen van[…]

18/05/2022 | Ondernemingenovername
Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

DEME Offshore bouwt mee aan windmolenpark Kaskasi

DEME Offshore bouwt mee aan windmolenpark Kaskasi

Gebouw nationale bank in Moeskroen wordt vredegerecht

Gebouw nationale bank in Moeskroen wordt vredegerecht

Meer artikels