Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Energiecorrectie voor sociale huurders

Energiecorrectie voor sociale huurders

© ronstik - stock.adobe.com

Sociale huisvestingsmaatschappijen met slecht geïsoleerde woningen zullen voortaan via een energiecorrectie aangemoedigd worden om hun woningen sneller te renoveren.

Solidariteitsbijdrage 

Naast de energiecorrectie komt er ook een solidariteitsbijdrage voor huurders die meer verdienen dan de maximale inkomensgrens en niet de marktprijs betalen. Beide bijdragen werden goedgekeurd door de Vlaamse regering op voorstel van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en zullen sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aanzetten om nog meer te investeren in energiebesparende maatregelen.

De energiecorrectie is een vraag vanuit de sector die reeds in 2007 werd ingeschreven in de wooncode, maar nooit is toegepast. “Deze regering zorgt ervoor dat sociale huisvestingsmaatschappijen eindelijk gemotiveerd worden om extra te investeren in verbeterde energieprestaties zodat de kans op energiearmoede in sociale woningen daalt. De huurder zal hier eveneens voordeel uit halen omdat hij zijn totale woonkost ziet dalen. De energiecorrectie zal immers lager zijn dan de energiewinst”, verklaart Vlaams parlementslid Björn Anseeuw (N-VA).

Energiecorrectie 

De energiecorrectie is ook een instrument om de ongelijkheid tussen sociale huurders met hetzelfde inkomen weg te werken. Vandaag zien we dat er nog steeds grote verschillen zijn in de totale woonkosten van sociale huurders. Een sociale huurder die vandaag toevallig in een energetisch performante woning woont, zal gemakkelijk tot 100 € minder energiekosten betalen dan iemand in een oude sociale woning. Met de energiecorrectie wordt dit verschil verkleind.

“In 2016 kaartte ik al aan dat sociale huurders met een inkomen boven de inkomensgrenzen nog steeds minder huur betalen dan de marktprijs en dus minder dan iemand die met hetzelfde inkomen op de private huurmarkt terecht moet. Dat is oneerlijk en ik ben dan ook blij om te zien dat minister Homans aan de slag is gegaan met mijn idee en de solidariteitsbijdrage zal invoeren”, aldus Anseeuw.

Met de solidariteitsbijdrage betaalt de sociale huurder iets meer en wordt de korting ten opzichte van de marktprijs dus iets minder. De korting verdwijnt niet plotsklaps, maar wordt stapsgewijs verhoogd naargelang het inkomen, en enkel voor wie meer verdient dan de maximum inkomensgrens. Als maximale huurprijs blijft de basishuurprijs gelden.

Geleidelijke verhoging

“We zorgen dus voor een geleidelijke verhoging en sociale huurders betalen nooit meer dan de markthuurprijs. Sociale huurders die maar net boven de inkomensgrenzen vallen, zullen bijvoorbeeld maar een heel beperkte stijging zien. In totaal zullen ongeveer drieduizend huurders een solidariteitsbijdrage betalen, een kwart van al de huurders met een inkomen boven de toepasselijke inkomensgrens”, aldus Anseeuw.

“De sociale huurders die onder de maximale inkomensgrenzen blijven, de overgrote meerderheid dus, betalen geen solidariteitsbijdrage. We creëren dus niet alleen een rechtvaardiger huursysteem, we stimuleren sociale verhuurders ook om nog meer te investeren in energiebesparende en dus bij uitstek sociale maatregelen”, besluit het Vlaamse parlementslid.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels