Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Energie-etiket verplicht op sww-productietoestellen

Energie-etiket verplicht op sww-productietoestellen

Sinds 26 september 2015 zijn de Ecodesign- en energie-etiketteringsrichtlijnen, die we al kennen van tal van andere producten, eveneens van toepassing voor toestellen voor de productie van sanitair warm water (sww). Toestellen die niet aan deze richtlijnen voldoen, mogen niet meer verkocht worden. Wat veranderen deze richtlijnen voor onze sww-installaties'

De Europese Ecodesignrichtlijn (2009/125/EG) van 2009 heeft betrekking op het ecologische ontwerp van energiegerelateerde producten, de energie-etiketteringsrichtlijn (2010/30/EU) van 2010 op de vermelding van het energieverbruik van dergelijke producten. Beide richtlijnen werden nadien nog aangevuld met Gedelegeerde Verordeningen ' respectievelijk nr. 812/2013 en nr. 814/2013 ' die de eisen voor onder meer warmwatertanks behandelen.

Ecodesign

Voor kleine tot middelgrote sww-productietoestellen (toestellen met een nominale warmteafgifte tot 400 kW) bepaalt de Ecodesignrichtlijn dat het productierendement bepaald moet worden met een 24-urentest, rekening houdend met het capaciteitsprofiel (van 3XS tot 4XL) waarvoor het toestel ontworpen is. Deze profielen zijn op hun beurt gelinkt aan de grootte van de sanitaire installatie. Zo werden in eengezinswoningen profielen van S tot en met L gebruikt.

Sinds september 2015 worden per capaciteitsprofiel minimale rendementen opgelegd, die in 2017 en 2018 nog zullen verstrengen (zie tabel). Er worden tevens bijkomende eisen gesteld, zoals akoestische eisen voor warmtepompen die buiten opgesteld staan, en eisen met betrekking tot de NOX-emissies. Voor opslagvaten tot 2.000 liter zullen er vanaf 2017 eveneens maximale waarden opgelegd worden voor de warmhoudverliezen.

Energie-etikettering

Voor kleinere ssw-toestellen en warmwatertanks (tot 70 kW en 500 liter) die bestemd zijn voor woningen wordt er op basis van de Ecodesignresultaten een klasse van energetische efficiëntie ' gaande van G (zeer energieverspillend) tot A+++ (zeer energiezuinig) ' toegekend. Op het toestel moet een etiket aangebracht worden dat deze klasse aangeeft (zie voorbeeld). De energie-efficiëntieklassen A+ tot en met A+++ zijn enkel haalbaar voor duurzame toestellen of pakketten, zoals zonneboilers.

Recent onderzoek

In het kader van het Tetra-project SWW (IWT 120145, zie www.tetra-sww.be) heeft de Universiteit Antwerpen een proefopstelling ontwikkeld om de sww-productierendementen te bepalen volgens het Ecodesignprincipe. De behaalde rendementen werden vervolgens vergeleken met de rendementen die voortkwamen uit de capaciteitsprofielen van een aantal recente WTCB-metingen.

Daaruit bleek dat de resultaten in grote mate overeenkwamen. Van groot belang is wel dat het toestel correct gedimensioneerd is, met andere woorden dat het aangepast is aan de grootte van de sanitaire installatie. Bij overgedimensioneerde toestellen worden de op het etiket aangegeven rendementen in de regel niet gehaald.

Bron: het artikel 'Ecodesign en energie-etikettering voor sww-productietoestellen' van ir. Bart Bleys, adjunct-laboratoriumhoofd Watertechnieken van het WTCB, in WTCB-Contact 2015-3. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst