Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Energie-audits zijn niet hetzelfde als renovatieadviezen

Energie-audits zijn niet hetzelfde als renovatieadviezen

Dit jaar wordt de nieuwe woningpas gelanceerd, in 2019 volgt het EPC+. Dit laatste zal een (betalend) advies bevatten over hoe je een woning energiezuiniger maakt en tegen welke kostprijs. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) raadt bouwheren daarom af om te betalen voor ‘light’-adviezen van andere instanties, hoe goedkoop die ook mogen zijn. Ze waarschuwen voor een overdaad aan vrijwel gratis energie-audits die vaak verkeerdelijk als renovatieadviezen worden voorgesteld.

“Goedkoop is helaas niet altijd beter. Men belooft bouwheren een ‘gepersonaliseerd en individueel advies’, gratis of tegen bodemprijzen van 40 tot 100 €, maar dit is hen een rad voor de ogen draaien. Een gepersonaliseerd renovatieadvies kan niet gemaakt worden vanuit een eenzijdig energetisch standpunt vanuit een kantoor en is enkel mogelijk na een gedegen studie ter plaatse door een bouwprofessional. Het is dan ook beter meteen een juiste prijs te betalen voor een volledig advies dat je ook waarschuwt voor de consequenties van je energetische ingrepen. Dit betaalt zich aan het einde van de rit sowieso terug”, zegt NAV-voorzitter Kati Lamens.

NAV steunt de doelstelling van de Vlaamse overheid om bouwheren meer en sneller te doen renoveren. Dit geldt overigens niet alleen voor het energetische aspect. Elke (toekomstige) eigenaar heeft zo vroeg mogelijk in een project nood aan een helder advies dat duidelijk de ambities en de te nemen stappen vastlegt om zijn einddoel, desnoods gefaseerd, te kunnen bereiken. Dit omvat ook een controle van de bouwfysische staat van de woning.

Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om bouwvallige wanden aan de buitenzijde van isolatie en een nieuwe gevelafwerking te voorzien of om  een extra belasting op een bestaande dakconstructie te leggen als de stabiliteit ervan al twijfelachtig is. Een architect kan dit beoordelen en neemt daarnaast nog veel meer factoren in overweging, zoals de ligging en oriëntatie, het comfort van de bewoners, het hergebruik van ruimte op lange termijn, slimme ruimtelijke ordening, toegankelijkheid, een rationele planning van de ingrepen, een optimale balans tussen de doeltreffendheid en de kostprijs van de werkzaamheden, … Enkel een ‘masterplan’ houdt op een geïntegreerde manier rekening met al deze aspecten.

Verschillende instanties bieden ondertussen (bijna) gratis advies aan: een renovatieplan maken met timing, meetstaten opstellen, kostenramingen maken, energiebesparingen berekenen, de werken begeleiden, ... Nochtans ziet in 2019 het EPC+ het levenslicht. Dit zal verplicht zijn en zal reeds een dergelijk advies bevatten.

NAV wijst erop dat het stilaan verwarrend wordt voor de particulier. Bovendien ligt de theoretische kostprijsberekening bij adviezen die aan een bodemprijs worden verstrekt ver van de reële investeringen die de ingrepen zullen vereisen. NAV waarschuwt ook voor het gebrek aan garanties van deze adviseurs bij eventuele schadegevallen.

De vereniging wijst via Renovatieadvies.be bouwheren graag de weg naar de reeds aanwezige, onafhankelijke en bekwame adviseurs op de bouwmarkt. Architecten zijn wel voor tien jaar verzekerd voor adviezen, waardoor de consument de zekerheid heeft dat hij niet in de kou blijft staan als het fout loopt,  in tegenstelling tot bij – op het eerste gezicht althans – goedkopere adviseurs. Daarnaast verplicht de wet architecten om te controleren of de werken ook goed zijn uitgevoerd.

“Overigens kan je bij een architect net zo goed alleen maar voor een advies langsgaan, net zoals dat bij bv. een huisarts mogelijk is. Het renovatieadvies van een architect kan zo beknopt of uitgebreid zijn als de bouwheer of koper zelf wenst, of het nu gaat om een kort advies over een te kopen pand, of om een doorgedreven projectbegeleiding van A tot Z”, besluit Kati Lamens.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels