Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

en energieverbruik maakt prefab elementen beter

en energieverbruik maakt prefab elementen beter

De juiste keuze van grondstoffen, daar zijn de Belgische producenten van prefab beton dagelijks mee bezig. Zo kunnen ze de aannemer niet alleen elke dag opnieuw kwaliteitsvolle producten bieden, maar leveren ze een belangrijke milieubijdrage in de sector. De leden van Febredal bouwen dagelijks aan een doordacht gebruik van de juiste grondstoffen, hun recycleerbaarheid en energiebehoeften om zo het hele bouwproces meer ecologisch te maken.

De sterke kracht van prefab betonproducten zit in de controleerbaarheid in de fabriek. Maar dat gaat veel verder dan enkel en alleen de productie van de elementen. Het hele productieproces is immers controleerbaar; ook de aanvoer, de keuze en het gebruik van grondstoffen. De aandacht gaat daarbij uit naar de winning van de materialen, hun verwerking en de daarvoor benodigde energiebronnen evenals hun recycleerbaarheid en hergebruik.

Zo vormen breedplaten en dubbele wanden een bouwsysteem met ideale milieu-eigenschappen: ze worden vervaardigd uit gewapend beton, samengesteld uit minerale grondstoffen en staal. De nodige minerale grondstoffen zijn ruim voorradig op korte afstand van de fabrieken en vergen bijgevolg weinig transport. Wapeningstaal wordt uitsluitend vervaardigd met schroot. Daarnaast is de combinatie beton/staal volledig recycleerbaar: het staal wordt bij de afbraak, na een heel lange levensduur, magnetisch gesorteerd en kan oneindig gesmolten worden in nieuw staal. Het beton is ook volledig recycleerbaar in allerlei toepassingen, inclusief de productie van nieuwe betonproducten, en dit in percentages die hoger zijn naargelang de zuiverheid van het recyclaat hoger is.

Efficiënt energiebeheer

Beheersing van een efficiënt energieverbruik vormt misschien nog wel de grootste uitdaging. Zo worden in de afdeling breedplaten en dubbele wanden van de groep Verhelst tal van mogelijkheden toegepast om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te reduceren tot een minimum. Energie wordt steeds meer een belangrijke factor in het productieproces. CO2-uitstoot  en energieverbruik verminderen is één van de grootste uitdagingen die we als bedrijf kunnen en willen realiseren.

De nieuwe persluchtcompressor is uitgevoerd met een warmterecuperatiesysteem dat tot 70% van de energie hergebruikt om sanitair warm water te maken voor de mensen op de werkvloer. Maar regelmatige controle op persluchtlekken levert misschien een nog wel grotere besparing op. Ook de verlichting wordt aangestuurd om het verbruik te verminderen.

Groene energie draagt bij tot minder CO2-uitstoot; daarom zijn de productiehallen volledig bedekt met zonnepanelen. Meer nog, die zonnepanelen doen er zelfs dienst als dakbedekking. Ze leveren ongeveer 25% van het  totale elektriciteitsverbruik, wat neerkomt op een 80 ton minder CO2-uitstoot, vergelijkbaar met de uitstoot van 30 personenwagens per jaar.

Ook de Prefaco-site in Lommel is een voorbeeld van efficiënt energieverbruik. Guy Strobbe, verantwoordelijke Plant Support, licht toe: 'We hebben doelbewust gekozen voor een combinatie van verschillende oplossingen. Zo verwarmt een warmtepomp het expeditielokaal, gebruiken we lichtdetectors voor de productiehallen om het verbruik te minimaliseren, zijn de rolbruggen frequentiegestuurd voor een verminderd en veiliger verbruik en wordt het afvalwater gerecupereerd en weer in het proces gebruikt. Maar het neusje van de zalm is ongetwijfeld de installatie van 17.500 m² fotovoltaïsche zonnepanelen die zorgen voor 770 kWp, waardoor we volledig in onze eigen elektriciteitsbehoeften kunnen voorzien.'

Overvloedige beschikbaarheid

Alle materialen die in prefab betonproducten worden verwerkt, zijn afkomstig van natuurlijke bronnen of recyclage. Bijslag van steen of riviergrind en water zijn stuk voor stuk voorradig in overvloedige hoeveelheden. Voor prefab productie hoeven eenvoudigweg geen materialen van duizenden kilometer verderop te worden ingevoerd. Dat zorgt ervoor dat prefab elementen meestal volledig beschikbaar zijn uit eigen land, met alle bijbehorende voordelen, op val van tewerkstelling, productiecontrole, begeleiding op de bouwwerf en dienst na verkoop.

Predallen en dubbele wanden kunnen, zonder probleem voor de veiligheid, materialen bevatten zoals hoogovenslak en vliegas: producten die anders gewoon bij het afval terechtkomen en dus verloren gaan. Zulke materialen kunnen de eigenschappen van prefab beton verbeteren en kunnen gedeeltelijk ter vervanging van gewone cementsoorten worden benut.

Minimale productieafval

Zelfs kleine hoeveelheden puin of procesafval kunnen gerecycleerd worden. Cement, slurrie en proceswater worden in de fabriek gerecycleerd en brokstukken worden vaak vermaald en hergebruikt. Zelfs wanneer op de bouwplaats niet alles volgens plan verloopt, blijven er in het geval van prefab beton uitwegen bestaan. Ongebruikte elementen kunnen altijd elders worden gebruikt. Brokstukken die op de bouwplaats ontstaan, kunnen vergaard, gebroken en als nieuwe toeslagstoffen gebruikt worden. Ook dan hebben onze producenten een thuisvoordeel: die afvalverwerking kan vlakbij gebeuren, in de eigen fabrieken, zonder dat daarvoor opnieuw honderden kilometers moeten worden afgelegd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette