Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Nelectra, de federatie voor de elektrosector heeft Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits gevraagd om de hinderpremie uit te breiden zodat ook elektro-installateurs er gebruik van kunnen maken.

Ondernemers die actief zijn in de elektrotechnische sector merken dat het aantal nieuwe opdrachten zienderogen gedaald is, dat bouwwerven worden stilgelegd en uitgesteld en dat het personeel slinkt door ziekte en quarantainemaatregelen. Heel wat bedrijven zijn genoodzaakt om hun activiteiten stop te zetten maar kunnen daarbij niet terugvallen op een hinderpremie.

Op dit moment kent de Vlaamse regering die premie van 4.000 euro enkel toe bij de verplichte sluiting van een fysieke locatie zoals de winkel of een toonzaal. Deze voorwaarden worden door de overheid te strikt geïnterpreteerd.

“Elektrotechnische installateurs hebben geen winkel of toonzaal maar beschikken wel over magazijnen en kantoren waarvoor ze huur betalen of een lening aflossen. Voor een ondernemer die terugvalt op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt het betalen van de huur of het afbetalen van een lening een zeer zware dobber”, zegt Viviane Camphyn, gedelegeerd bestuurder van Nelectra.

Nelectra vraagt dat de hinderpremie uitgebreid wordt naar elektro-installateurs die de facto verplicht worden te sluiten. Het gaat dan voornamelijk om bedrijven die werken voor particulieren en er alleen nog maar dringende werken mogen uitvoeren en bedrijven die moeten sluiten omdat werken in veilige omstandigheden voor de eigen werknemers en de klant niet gegarandeerd kan worden omdat de 'social distance' van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden.

Ook ondernemersorganisatie verwijst in een persbericht naar de grote, 'vergeten' groep van bedrijven uit allerlei sectoren die niet moeten sluiten, maar wiens business compleet is ingestort, waardoor ze de facto stil liggen. Daaronder ook heel wat ondernemers en vrije beroepers die alleen nog in dringende gevallen mogen optreden.

Voor al die ondernemers die weinig tot niets meer verdienen maar niet of niet volledig onder de sluitingsplicht vallen, moet er volgens gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van Unizo een gelijkwaardig soort 'hinderpremie' worden voorzien, waarmee ook zij hun meest acute kosten op korte termijn, zoals bijvoorbeeld de huur, kunnen betalen.

"Velen zijn de wanhoop nabij, zeker nu het einde van de maand bereikt is. Mensen snakken naar een perspectief, een klein beetje extra zuurstof. Je krijgt die inconsequentie ook niet uitgelegd. Waarom krijgt de ene ondernemer die zowat zijn ganse inkomen verliest wél een premie en de andere niet? We vragen een aangepaste, meer consequente uitvoering van de eerder ingestelde hinderpremie", schetst Danny Van Assche de nijpende situatie.

Bankenakkoord

"Ook het bankenakkoord dat met de federale overheid werd afgesloten moet concreet uitgevoerd worden. Dit is cruciaal om overbruggingskredieten en betalingsuitstel toe te staan aan aan onze kmo's. We krijgen hier veel vragen over maar kunnen geen antwoord geven omdat de concrete modaliteiten nog niet bekend zijn. Dat wordt dus hoog tijd", vervolgt Van Assche.

Voor de verdere aanpak van de economische crisis verwijst Unizo naar de werkzaamheden van de pas opgerichte Economic Risk Management Group, die door grondige analyse tot voorstellen voor een coherent en duruzaam herstelbeleid moeten komen, waarbij het federale en het gewestelijke beleid maximaal op elkaar moeten afgestemd worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels