Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Elektriciteit afgekeurd in negen op de tien verkochte woningen

Elektriciteit afgekeurd in negen op de tien verkochte woningen

Het elektriciteitsattest zorgt steeds vaker voor kopzorgen bij de aankoop van een woning. Dat komt omdat tegenwoordig de elektrische installatie wordt afgekeurd in negen van de tien woningen die te koop staan. In Vlaanderen zijn de problemen in één op vijf woningen zo groot dat ze een veiligheidsrisico kunnen vormen, een tendens die ook bevestigd wordt door het Grote Woononderzoek van de Vlaamse overheid. In Wallonië zou het probleem volgens vastgoedmakelaar Century 21 Benelux minstens dubbel zo groot zijn. Bovendien schiet het verplichte keuringsattest dat kopers zou moeten informeren volgens de vastgoedgroep te kort en zegt het niets over het kostenplaatje. Daarom dringt Century 21 Benelux bij de regionale overheden aan op een grondige aanpassing van het zogenaamde elektriciteitsattest.

Het epc-attest is intussen goed bekend bij huizenkopers, maar ook het elektriciteitsattest wordt almaar belangrijker. Dat is geen toeval, want een huis verkopen in België kan sinds juli 2008 niet meer zonder een keuringsattest van de elektrische installatie. Kopers zijn op hun beurt wettelijk verplicht om alle gebreken in hun pas gekochte woning binnen de 18 maanden op te lossen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze naast een - theoretische - boete van de federale overheidsdienst (fod) Economie vooral problemen met de verzekering.

Extra kosten

Dat is meteen de belangrijkste reden waarom het elektriciteitsattest steeds vaker doorweegt in de aankoopbeslissing. Bovendien is een afgekeurde elektrische installatie het meest voorkomende probleem als het over de aankoop van een bestaande woning gaat. Het gaat om zowat 90% van de woningen die vandaag te koop staan. Wie zo'n huis koopt, is verplicht om de gebreken snel aan te pakken, ook al kan dat voor flink wat extra kosten zorgen. Een bijkomend probleem is dat het elektriciteitsattest, zeg maar het keuringsbewijs van de elektrische installatie, dat kopers vooraf zou moeten informeren, volgens Century 21 Benelux schromelijk te kort schiet.

Het elektriciteitsattest somt enkel de gebreken op.

Het gevolg is dat kopers bij bijna alle woningen van vóór 1981 rekening moeten houden met een extra kostenpost 'elektriciteit'. Maar als ze dan via het keuringsverslag hopen een gedetailleerd beeld te krijgen van eventuele kosten komen ze van een kale reis thuis. Precies daar loopt het fout, stelt Century 21 Benelux, dat suggereert om op de elektriciteitsattesten een prijsraming te vermelden.

'Het elektriciteitsattest somt enkel de gebreken op, die in de oren van de meeste kopers Chinees klinken. Een eventuele kostenraming is op het keuringsverslag totaal niet terug te vinden. De koper moet het allemaal maar zelf uitzoeken. Waarom zou er niet, net zoals bij het epc-attest, met bepaalde scores gewerkt kunnen worden' Zo weet de kopers tenminste in welke 'prijscategorie' de kosten zich bevinden', zegt Isabelle Vermeir, operationeel directeur van Century 21 Benelux.

Elektriciteitsschema's

Als we naar de meest voorkomende gebreken kijken, gaat het o.m. om het ontbreken van de elektriciteitsschema's, wat relatief goedkoop op te lossen is. Maar minstens even vaak blijkt de elektrische installatie bij de aankoop helemaal niet aan de huidige wettelijke normen te voldoen en moet een groot stuk vernieuwd worden.

Dan kunnen de kosten oplopen tot 10.000 ' en meer.

Volgens Century 21 Benelux moet dus dringend werk worden gemaakt van een veel transparanter elektriciteitsattest. De vastgoedgroep vraagt de ministers van Wonen in Vlaanderen, Wallonië en in Brussel om dit op de politieke agenda te plaatsen. 'Niet alleen het gebrek aan een duidelijke prijsraming is het probleem; ook het feit dat alle gebreken anderhalf jaar na de aankoop opgelost moeten zijn, schrikt kopers af. Dat is weinig tijd voor werken die vaak aanzienlijke kosten met zich brengen. Daarom stellen we voor om de opgelegde termijn minstens naar drie jaar op te trekken. Nu proberen kopers de kost dikwijls in mindering te brengen van de verkoopprijs, maar het gros van de verkopers is niet geneigd om daar rekening mee te houden', besluit Isabelle Vermeir.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata