Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ekeren krijgt nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ekeren krijgt nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers

(c) Stad Antwerpen

Met de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de Leo Baekelandstraat en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat in Ekeren wordt een belangrijke missing link weggewerkt op de fietsostrade F12 tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom. Het nieuwe en comfortabele fietspad met voetpad zal aansluiten op het reeds aangelegde nieuwe fietspad langs Rozemaai van op de Ekersesteenweg.
Het schepencollege van Antwerpen keurde zopas het definitieve ontwerp voor deze nieuwe verbinding goed. Met die goedkeuring kan de stad een omgevingsvergunning voor de aanleg aanvragen. Na het toekennen van de vergunning en het aanstellen van een aannemer kunnen de werken vermoedelijk in het najaar van 2021 starten. Tegen eind 2022 zullen de werken klaar zijn.
 
De fietsostrade F12 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom wordt verder doorgetrokken langs de autosnelweg A12. Het nieuwe fietspad vertrekt ter hoogte van de Leo Baekelandstraat van op het al aangelegde nieuwe fietspad langs Rozemaai en loopt tussen de groene berm van de A12 en de beek door. Ter hoogte van het basketbalveldje Schoonbroek steekt het fietspad de beek over en loopt vandaar verder door tussen de beek en de woningen richting Kloosterstraat.
 
Voor elke boom die voor de aanleg moet wijken, wordt langs het fietspad een nieuwe boom aangeplant. Het fietspad wordt 4 m breed met daarnaast over de gehele lengte een voetpad van 2 m breed. Over de volledige lengte wordt het fietspad voorzien van een middenmarkering en openbare verlichting. Tussen de beek en het voetpad wordt een veiligheidstrook van 0,5 m voorzien.
 
“Het gaat om 1,7 km nieuw fietspad, geschikt om grote verkeersvolumes te verwerken. We kijken met dit soort investeringen niet enkel naar comfort en veiligheid, maar ook naar het maken van logische links tussen fietsverbindingen. Antwerpen wordt voor fietsers vanuit het noorden steeds beter bereikbaar en dat is belangrijk in het kader van de modal shift die we willen realiseren. Tegelijk verbinden we de groengebieden van Schoonbroek en Rozemaaipark voor wandelaars”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis.
Er komen aan de Leo Baekelandstraat, het Groot Hagelkruis, de Vierkerkenstraat en de Tweekronenstraat verbindingen voor fietsers en voetgangers naar de woonwijken, het basketbalveld Tweekronenstraat en de hondenweides.
 
“Met het doortrekken van dit fietspad en de aanleg van een comfortabel voetpad langs de A12 zetten we een belangrijke stap in de realisatie van ons Ekerse fietsplan. Voor deze legislatuur plannen we in totaal meer dan 7 km bijkomende fietspaden in Ekeren en zetten we ons op de kaart als een zeer fietsvriendelijk district”, vult districtsburgemeester Koen Palinckx aan.
 
Dit nieuwe fietspad is een deel van de toekomstige fietsostrade F12, die langs de A12 en verder langs Muisbroek, de verbinding maakt met het fietspad op de Noorderlaan om zo richting haven en Bergen-op-Zoom te gaan.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in de provincie Limburg doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden[…]

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Meer artikels