Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Einde van de files'

Einde van de files'

Op welke manier zou de Belgische automobilist een einde willen maken aan de files of ze tenminste beperken' Volgens een onderzoek van AutoScout24 dat bij duizend Belgen werd uitgevoerd, gaat de voorkeur naar een oplossing die niet meteen een extra financiële inspanning vergt. Péages of tolwegen zoals in Frankrijk of betaling per kilometer (kilometerheffing) zijn dus niet geliefd. Veeleer verkiest de Belg een systeem waarbij het rijden buiten de spitsuren wordt gestimuleerd. Dat er iets moet gebeuren, staat buiten kijf. Het blijkt dat ons land het meest intense verkeer ter wereld heeft. Dat zou je niet denken als je bijvoorbeeld ooit in Istanbul, Parijs of Londen reed en toch is het zo.

Tolwegen

Van onze snelwegen tolwegen maken, zoals in Frankrijk, zou bestuurders er kunnen toe aanzetten om een alternatief transportmiddel voor de auto te kiezen. Slechts 3% van de Belgen ziet de invoering van tolwegen als een oplossing voor het beperken of laten verdwijnen van de files. 28% van de Belgen die bij het onderzoek waren betrokken, is zelfs resoluut tegen. Opmerkelijk is wel dat 52% van de Belgen er wel voor te vinden is om een bijkomende taks te heffen bij buitenlandse automobilisten die van ons wegennet gebruik maken.

Kilometerheffing

Als alternatief voor de klassieke péages of tolwegen zoals in Frankrijk is er nog de kilometerheffing waarbij betaald wordt in functie van de verreden kilometers. Die heffing zou ook afhankelijk zijn van het moment waarop wordt gereden. Rijden tijdens de spits of in steden zou duurder zijn dan op verkeersluwe momenten of plaatsen. Maar bijna 78% van de Belgen blijkt tegen te zijn. 12% zijn er wel voor te vinden.

Vermijden van de spitsuren

Het onderzoek leert voorts dat de Belgen eerder te vinden zijn voor een systeem waarbij het vermijden van de spitsuren wordt beloond, liefst op een financiële manier. 52% van de Belgen is er voor en zou zijn rijgedrag aanpassen omwille van de beloning (23%), eerder dan voor het vermijden van de file (18%). Vlamingen blijken heel wat enthousiaster voor een dergelijke maatregel dan Waalse automobilisten.

Febiac

Voor Febiac, de Belgische federatie van importeurs van auto's en tweewielers, is het invoeren van een kilometerheffing de meest eerlijke formule voor zover deze financiële inspanning niet bovenop de reeds bestaande heffingen komt. Volgens Febiac is het een concrete uitvoering van het principe dat de gebruiker betaalt. Anders gesteld: niet het bezit, maar wel het gebruik van een voertuig wordt getaxeerd. De rationele automobilist die doordacht zijn voertuig gebruikt, kan serieuze besparingen doen. Daartegenover moet de veelrijder meer betalen. Een dergelijke maatregel zou de automobilist er toe aanzetten zijn voertuig op een meer doordachte manier te gebruiken, zowel wat het aantal verreden kilometers betreft als wat de plaats en het tijdstip aangaan waarop hij dat doet. Nog altijd volgens Febiac zou dit leiden tot minder files, minder vervuiling en minder kosten voor de maatschappij in haar geheel. Volgens Febiac zou iedereen er bij winnen en is het invoeren van een kilometerheffing een niet te missen schakel in het verbeteren van de mobiliteit. - BM

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen