Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eiland Zwijnaarde en Technologiepark Ardoyen worden Tech Lane Ghent

Gerelateerde onderwerpen :

Eiland Zwijnaarde en Technologiepark Ardoyen worden Tech Lane Ghent

Verschillende publieke en private partners werken samen aan de ontwikkeling van het Gentse bedrijvenpark Eiland Zwijnaarde en aan de uitbouw van het Technologiepark Ardoyen. Alle partners koesteren daarbij grote ambities inzake duurzaamheid, ecosysteem en architecturale beeldkwaliteit. De kenniszone op het Eiland wordt samen met het Technologiepark Ardoyen internationaal gepositioneerd onder de naam Tech Lane Ghent Science Park. De watergebonden logistieke zone krijgt de naam Tech Lane Ghent Logistics. De som van de delen heet Tech Lane Ghent.

De lancering van Tech Lane Ghent is het resultaat van een samenwerking tussen Waterwegen en Zeekanaal nv, de Universiteit Gent (UGent) en de nv Eiland Zwijnaarde. Eiland Zwijnaarde heeft in augustus 2014 een alliantieovereenkomst gesloten met UGent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). De gezamenlijke positionering met het bestaande Technologiepark Ardoyen onder Tech Lane Ghent Science Park moet de internationale vermarkting versterken. Dit is belangrijk in de ambitie van de stad Gent om samen met UGent, FIT, VIB, iMinds en andere actoren bijkomende onderzoeks- en ontwikkelingscentra van internationale technologiebedrijven naar de Gentse kennisregio te lokken.

'Samen met UGent willen wij voorloper zijn om de ruimere zuidelijke stadsrand van Gent te positioneren als een gebied met grootstedelijke (economische) functies die technologiegerelateerd zijn. We stellen niet alleen ruimte beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling, maar ook voor innovatieve bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. De samenwerking tussen Technologiepark Ardoyen en het Eiland zal de multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijven en met kennisinstellingen stimuleren en staat garant voor een kwaliteitsvolle invulling als wetenschapspark', stelt Mathias De Clercq, voorzitter van nv Eiland Zwijnaarde.

Met de uitbouw van een logistieke bimodale poort in het zuiden van Gent wordt ook gemikt op een duurzame mobiliteit en logistieke ontwikkeling.

'Het doel is om op deze plaats internationale watergebonden bedrijven aan te trekken met uitstraling en die staan voor de logistiek van morgen. Het projectgebied is immers volledig omgeven door water, vandaar de werknaam 'Eiland Zwijnaarde'. Er komt een meer harde, industriële waterfrontontwikkeling met kade-infrastructuur op de westelijke zijde van het bedrijvenpark. De oude arm van de Schelde in het oosten, die in verbinding staat met de tijgebonden Zeeschelde, wordt uitgebouwd vanuit een zachte ontwikkeling met aandacht voor natuur, recreatief medegebruik en beleving. Het stimuleren en uitbouwen van de multifunctionaliteit van onze waterwegen is één van de missies van W&Z en is in dit project uitgesproken aanwezig', meldt gedelegeerd bestuurder Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal.

Tech Lane Ghent Logistics omvat de terreinen langsheen de Ringvaart en het Scheldekanaal. Op deze terreinen wordt een invulling voorzien van watergebonden slimme en innovatieve logistiek. Het terrein is bimodaal ontsloten, op een kruispunt van hoofdwaterwegen en -snelwegen. Een lange doorlopende kade wordt op termijn voorzien om zo het terrein ten noorden en ten zuiden van de E40 op het water te richten. Tech Lane Ghent Logistics is te aanzien als een watergebonden cluster en omvat in een eerste fase bijna 20 ha watergebonden logistieke zone.

Eiland Zwijnaarde

Het 35 ha grote park geniet een unieke zichtlocatie aan de E40. De nabijheid van de verkeerswisselaar E40/E17 en de directe op- en afrit op de recent doorgetrokken R4 zorgen voor een prima ontsluiting. De toekomstgerichte kennisbedrijven komen in een groen campus-klimaat dat een 'living lab' moet worden waar co-creatie en het delen van gemeenschappelijke infrastructuur centraal staan. Het wil ook een echt eco-systeem voorzien waar bedrijven doorheen hun levenscyclus de gepaste bedrijfshuisvesting kunnen benutten. Het park biedt ruimte voor kennisbedrijven vanaf de startfase tot en met internationale productie-eenheden. Bij de inrichting van het terrein wordt rekening gehouden met een kwalitatieve landschappelijke inkleding als een natuurlijke oeverstrook, groencorridors en een landschapsheuvel met uitkijkpunt. De infrastructuurwerken starten eind dit jaar. De eerste kennisbedrijven zullen operationeel zijn eind 2016 of begin 2017.

De ontwikkelaar van de gronden ten zuiden van de E40 is de nv Eiland Zwijnaarde die bestaat uit Alinso Group, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf (sogent), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. W&Z ontwikkelt de gronden ten noorden van de E40.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Meer artikels