Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eigen woning wordt onbetaalbaar voor jongeren

Gerelateerde onderwerpen :

,
Eigen woning wordt onbetaalbaar voor jongeren

Voor twee derde van de 21- tot 35-jarigen is de aankoop van een eigen woning nu al een onbereikbare droom, zo blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau Immotheker Finotheker. “Voor jongeren zit de woningmarkt gewoon op slot. Zelfs hoogopgeleide starters met een hoger inkomen hebben tegenwoordig onvoldoende middelen om een eigen woning te kopen”, waarschuwt zaakvoerder John Romain die pleit voor een doordachte startersaanpak vanuit de overheid.
Immotheker Finotheker merkt al langer dat het voor jongeren steeds lastiger is om nog een eigen woning te kopen. Het aandeel van de jongere starters tot 35 jaar die via het adviesbureau leenden voor hun woning bedroeg nog 61% in 2011. Tien jaar later is hun aandeel verwaterd naar 41%.
 
Het illustreert dat steeds meer jongeren de aankoop van hun eerste woning moeten uitstellen, zelfs in die mate dat de gemiddelde leeftijd van vastgoedkopers in ons land al gestegen is naar 42 jaar.

Verontrustend

“Het is een verontrustende evolutie. We moeten onze jongeren een perspectief kunnen bieden. Want als ze de aankoop van een eigen woning almaar moeten uitstellen, dan dreigen ze vroeg of laat helemaal af te haken. Dat kan een dramatisch effect hebben op de armoedecijfers in ons land. Het is intussen al meermaals aangetoond dat wie als 65-plusser geen eigen woning heeft, een veel grotere kans heeft om in de armoede verzeild te geraken”, zegt John Romain.
 
De zaakvoerder liet het onderzoeksbureau Ivox een enquête uitvoeren bij 2.000 Belgen, om te peilen naar hun financiële doelstellingen. Het onderzoek legt de precaire situatie van jongeren bloot. Binnen de grote groep van 21- tot 35-jarigen is vandaag 43% eigenaar van een woning.
 
Liefst 64% van de jonge niet-eigenaars zegt dat het voor hen op dit moment onmogelijk is om een eerste eigen woning te kopen. 10% denkt zelfs nooit nog een eigen woning te kunnen kopen.
 
“De forse prijsstijgingen zijn een probleem voor jongere kopers, zeker nu de Nationale Bank ook een hogere eigen inbreng oplegde. Wie koopt en leent heeft daardoor in 2020 een eigen inbreng op tafel gelegd die een derde hoger is dan het jaar voordien”, aldus Romain.

Eigen inbreng

Over alle leeftijdsgroepen heen bedroeg de gemiddelde eigen inbreng 113.827 € in 2020, zo leert de studie van Immotheker Finotheker. De 40-plussers (dat is ook de grootste groep van kopers) heeft een eigen inbreng van 155.949 €. Ter vergelijking: de eigen inbreng in de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar bedraagt gemiddeld 108.880 € en bij de 25- tot 30-jarigen is dat gemiddeld 72.958 €.
“De oudste groepen die kopen en lenen worden steeds groter. Ze hebben veel meer eigen inbreng en drijven samen met de kopers die geen woonkrediet nodig hebben, de prijzen dus fors omhoog. De meeste twintigers en dertigers kunnen daar niet tegenop. Zij vallen daardoor uit de boot”, zegt John Romain.
 
Zowat 24% van de jonge starters geloven dat het voor hen moeilijker wordt in de toekomst om een eerste eigen huis te kopen en volgens 51% is dit ronduit onmogelijk zonder steun van hun ouders of familie. “Drie op de tien huurt, één op vier woont nog thuis en we zien dat ouders steeds vaker financieel bijdragen aan de koop van een eerste woning”, stelt Romain vast.
 
Zo kreeg 49% van de jongere Belgische woningeigenaars bij de aankoop van hun eerste woning een duwtje in de rug van hun ouders of andere familie: 37% kreeg een som geld en 16% kon iets lenen bij de ouders. Het gemiddelde bedrag dat deze personen van hun ouders kregen ligt (door enkele uitschieters) behoorlijk hoog: 58.031 €. Daartegenover staat dat 43% van hen minder kregen dan 10.000 € en 57% op niet meer kon rekenen dan 25.000 €.

Spaargeld

Van de jongeren die hoogstens een diploma van middelbaar onderwijs op zak hebben, zegt 84% aan dat ze zich op dit moment geen eigen woning kunnen veroorloven omdat ze hiervoor onvoldoende gespaard hebben. Maar niet alleen zij hebben het zeer lastig. Zo zegt ook 64% van de hoogopgeleide jongeren dat de woningmarkt voor hen op slot zit omdat ze onvoldoende spaargeld hebben.
 
“Dat hoogopgeleide jonge starters met over het algemeen hogere salarissen zelfs geen mogelijkheid zien om een eigen woning te kopen, laat zien hoe erg het gesteld is met de huidige woningmarkt voor de jongere generatie. Huizenprijzen zijn gestegen tot recordhoogtes en hopelijk is er de komende jaren geen woningtekort. Dit in combinatie met een spaarrente van bijna nul procent, die spaarders naar onroerend goed als belegging drijft, is een giftige en prijsopdrijvende cocktail die woningen voor starters en vooral voor jongeren en alleenstaanden onbereikbaar maakt”, zegt de zaakvoerder van Immotheker Finotheker.

Overheid

 
Volgens Romain is er in ons land dringend nood aan maatregelen om ook voor jongeren perspectief te bieden en de toegang tot de woningmarkt te verzekeren. Daarom pleit Immotheker Finotheker voor een daadkrachtige startersaanpak vanuit de overheid. Om te beginnen moeten starters – die minder kapitaal kunnen investeren – gemakkelijker meer dan 90% van het aankoopbedrag kunnen lenen bij de banken, zonder daarvoor gestraft te worden met een hogere intrestvoet.
 
“Dat is mogelijk met een overheidswaarborg, of de overheid kan ook zelf startersleningen verstrekken. Bovendien moeten starters ook makkelijker leningen kunnen afsluiten met een looptijd van 30 jaar”, stelt Romain voor. Ook het aanbod van starterswoningen moet volgens hem omhoog. Daarvoor pleit Immotheker Finotheker voor een verdere verlaging van de verkooprechten voor starterswoningen en hogere verkooprechten voor wie al een woning heeft. “De droom van een betaalbare woning komt in het gedrang als we niet snel ingrijpen”, besluit John Romain. 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Kempense woonmaatschappijen fuseren tot Woonboog

Kempense woonmaatschappijen fuseren tot Woonboog

Volgend jaar zullen DE ARK, de Molse Bouwmaatschappij en het Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij: Woonboog. De Vlaamse regering wil dat er binnenkort in elke gemeente slechts[…]

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Meer artikels