Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eigen Haard is Goud Waard Lauwe wordt gesplitst

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard Lauwe voldoet met zijn 850 woningen niet aan de minimale schaalgrootte opgelegd tegen 2019. Elke shm moet tegen 2019 een minimale schaalgrootte hebben van 1.000 sociale huurwoningen in een al dan niet aaneengesloten werkingsgebied. De besturen van Kortrijk en Menen zijn van plan om Eigen Haard is Goud Waard Lauwe te splitsen. Het patrimonium van deze shm op Kortrijks grondgebied gaat naar de Kortrijkse shm Goedkope Woning. Het patrimonium op grondgebied van Menen gaat naar shm Ons Dorp Menen.

In het Plan Nieuw Kortrijk werd reeds een aanzet gegeven tot de omvorming van de verschillende huisvestingsmaatschappijen tot één krachtige organisatie. Ook het Streekpact van Resoc beoogt de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de oprichting van één centraal inschrijvings- en wachtregister tegen 2018 als resultaat van de deelactie Warmer wonen.

Visitatierapport

In het meest recente visitatierapport van shm Eigen Haard is Goud Waard Lauwe werd door de visitatiecommissie nog de aanbeveling meegegeven om na te denken over de argumenten pro en contra een fusie. In het Vlaamse regeerakkoord wordt de rol van de steden en gemeenten als de regisseur van het lokaal woonbeleid beklemtoond. In haar beleidsbrief voor de periode 2014-2019 stelt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans de fusie voorop als methode om schaalvergroting en meer efficiëntie in de huisvestingsmaatschappijen te bekomen. Kortrijk wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het dossier uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijkse patrimonium vervat zit in één grote fusiemaatschappij.

Voor de splitsing van de shm en het samenvoegen van het patrimonium zijn nog heel wat administratieve stappen nodig. In de algemene vergadering van Goedkope Woning kan eenvoudig met een meerderheid van 75% beslist worden tot fusie. De stad Kortrijk is samen met het OCMW van Kortrijk hoofdaandeelhouder met 76,03% van de aandelen (de stad heeft 60,51 % en het OCMW heeft 15,52 % van de aandelen).

Versnippering

In Eigen Haard is Goud Waard Lauwe hebben de stad Kortrijk en de stad Menen en het OCMW van Menen samen een meerderheid van 75% en kunnen ze beslissen tot fusie. Het patrimonium van deze shm in Lauwe, Rekkem en Menen wordt gevoegd bij shm Ons Dorp Menen en het patrimonium op het grondgebied van Kortrijk (Aalbeke, Marke en Rollegem) bij de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning. Zo kan ook het historisch territoriaal versnipperde patrimonium van deze maatschappij worden gecentraliseerd.

Intussen hebben de schepencolleges van Menen en Kortrijk beslist dat een bedrijfsrevisor een inventarisatie en waardebepaling van het patrimonium moet maken. De directeur van Eigen Haard is Goud Waard Lauwe heeft hierop zelf een interne waardebepaling gemaakt van de waarde van elke woning op grondgebied Kortrijk en grondgebied Menen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde