Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

EIB financiert afvalwaterzuivering Aquafin

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
EIB financiert afvalwaterzuivering Aquafin

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin zetten hun langlopende samenwerking voort met de ondertekening van een financieringscontract ter waarde van 100 miljoen €. Dit is de tweede tranche van de elfde leningsovereenkomst tussen beide partijen, voor een totaal van 200 miljoen €, getekend in 2019.
De EIB heeft een sterke traditie in het ondersteunen van het waterbeleid in België. In 2020 tekende de EIB voor 154,5 miljoen € aan watergerelateerde projecten en sinds 2012 heeft de EIB bijna 2 miljard € ter beschikking gesteld van waterprojecten in België.
De zopas ondertekende financiering aan Aquafin zal worden gebruikt om de capaciteit voor het verzamelen en zuiveren van afvalwater in Vlaanderen nog te vergroten. Momenteel wordt al meer dan 85% van al het afvalwater opgevangen en gezuiverd en met behulp van deze EIB-lening zal dat percentage in de komende jaren stijgen, tot de beoogde 98% in 2027.
 
Behalve een aantal kleinere projecten zal deze lening de uitbreiding van vijf bestaande, en de bouw van drie nieuwe waterzuiveringsinstallaties financieren, de meeste daarvan op minder dan 50 km van de kust. Voorts zal deze lening dienen om bestaande infrastructuur te verbeteren of te vervangen, bv. waar het gaat om afzonderlijke riolering voor regen- en afvalwater. Omdat daarmee ook aanzienlijk minder regen- en afvalwater ongezuiverd in de Noordzee belandt, draagt deze financiering ook bij aan het  Clean Oceans Initiative. Dit initiatief is erop gericht om de zeeën en oceanen properder te maken zodat ze voluit hun rol kunnen spelen als tegengewicht tegen de klimaatopwarming.
 
De nieuw te bouwen en te renoveren installaties zullen het afvalwater op meer efficiënte wijze zuiveren, waardoor minder energie nodig zal zijn en ook minder CO2 uitgestoten wordt. Ook worden bij alle installaties maatregelen voor energie-efficiëntie getroffen, waarmee het project, behalve een positief effect op de werkgelegenheid, ook een positieve impact op het milieu heeft.
 
“De EIB is voor Vlaanderen een heel belangrijke financieringsbron om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen. De projecten die we realiseren met deze lening komen overigens niet alleen de waterkwaliteit in beken en rivieren ten goede. Door het scheiden van afval- en regenwater verkleint bovendien het risico op wateroverlast bij stortbuien die vaker voorkomen door de klimaatverandering. Tegelijk stimuleren we zo het lokaal houden van regenwater voor hergebruik of infiltratie in de bodem, wat dan weer belangrijk is met het oog op de droogteproblematiek. Ook de flankerende projecten die met deze lening gefinancierd worden, hebben een uitgesproken groen karakter. Ze zijn gericht op het energie-efficiënter maken van de zuiveringsinfrastructuur en de productie van groene stroom”, stelt Aquafin CEO Jan Goossens.
 
“Ik steun voluit dit waardevolle project van Aquafin. Dit project gaat over een structurele verbetering van het ecosysteem in Vlaanderen. Zuiverder afvalwater betekent minder vervuiling in de waterlopen, een betere biodiversiteit in deze waterlopen en een betere - en bijgevolg weerbaardere - leefomgeving voor elke Vlaming. Dit project past volkomen in de klimaatambitie van de EIB en in de sterke traditie die de Bank heeft inzake ondersteuning aan het waterbeleid in België. Sinds 2012 heeft de EIB bijna 2 miljard €ter beschikking gesteld van waterprojecten in België. Samen met Aquafin gaan we verder op dit elan”, besluit EIB Vice-President Kris Peeters.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Demir sluit achterpoortje voor fraude met grondstofverklaringen

Aanvragers van grondstofverklaringen zullen vanaf 1 januari 2022 niet langer zelf analyseresultaten kunnen opladen in het webloket van de Vlaamse overheid. Vanaf dan kan dat enkel door erkende laboratoria gebeuren. Dat besliste de Vlaamse[…]

16/07/2021 | ActueelZuhal Demir
Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

'Geen werken in vervuilde grond tot experten groen licht geven'

'Geen werken in vervuilde grond tot experten groen licht geven'

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Meer artikels