Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

EFRO-managementautoriteit keurt project Construction Academy goed

Gerelateerde onderwerpen :

EFRO-managementautoriteit keurt project Construction Academy goed

De EFRO-managementautoriteit heeft op donderdag 20 oktober het EFRO-programma 2014-2020 : Project 946 ?Construction Academy? of ?Bouwcampus' goedgekeurd. Dit betekent dat de Confederatie Bouw Limburg concreet van start kan gaan met de bouw van de Construction Academy.

?Met dit project versterken we het bestaande ondernemerschap en stimuleren we het innovatieve vermogen in één van onze toekomstgerichte speerpuntsectoren. Zo kunnen we nieuwe jobs creëren en helpen we de Limburgse welvaart waarborgen. Dit SALK-project is een demonstratieproject m.b.t. duurzaam en energie-efficiënt (ver)bouwen. Het belooft een belangrijke hub voor kennisverspreiding en innovatieve samenwerking te worden in een onderzoeksgerichte omgeving. De nieuwe inzichten die inzake renovatietechnieken, hernieuwbare energie, materiaalbeheer, waterhuishouding, toegankelijkheid en innovatieve bouwprocessen ontwikkeld en gedeeld zullen worden, laten de bouwsector toe om zijn groeikansen voort te benutten?, signaleert de Limburgse gedeputeerde van Economie Erik Gerits.

Transformatie Bouw Limburg

?De Construction Academy moet beschouwd worden als de materialisatie van de Clusterwerking Transformatie Bouw Limburg. Via de realisatie van een ultramodern gebouw op het Wetenschapspark in Diepenbeek hoopt de Confederatie Bouw Limburg de transformatie van de bouwsector mee te helpen realiseren?, meldt Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

De realisatie van dit gebouw is het startschot van de effectieve technologische en organisatorische transformatie van de bouwsector. Op technologisch en energetisch vlak zal het gebouw zelf fungeren als demonstrator, maar biedt het ook de noodzakelijke ruimte om de kennisoverdracht te laten plaatsvinden. Deze kennisoverdracht gebeurt zowel in eigen beheer als i.s.m. o.a. het Innovatiecentrum Limburg, het betonapplicatiecentrum of één van de talrijke opleidings- en vormingsinstellingen. De werkzaamheden starten in november en zullen 220 werkdagen in beslag nemen.

SALK

In het SALK-uitvoeringsplan wordt de bouwsector aangeduid als één van de sectoren die een antwoord kan bieden op de vraag naar nieuwe werkgelegenheid. De Limburgse klimaatambitie, het veranderende energielandschap en de enorme uitdagingen inzake duurzaam bouwen vergen een versnelde invoering van innovatieve bouwtechnieken. De transformatie van de bouwsector tot een sterke bouw-, milieu- en energiecluster is daarom absoluut noodzakelijk. Ze moet gedreven worden door de samenwerking tussen de verschillende partners over de hele waardeketen en domeinen, de uitwerking van opleidingen, de uitvoering van nieuwe technieken, basis- en toegepast onderzoek en een goed omkaderde vertaling van onderzoeksresultaten en innovatie naar de praktijk.

De Construction Academy wordt het ?state of the art? gebouw om de bouwsector voor te bereiden op nieuwe verplichtingen en kansen en om de competitiviteit van de sector te verbeteren en de Limburgse en Vlaamse klimaatambitie te ondersteunen.

De totale investeringskosten bedragen 3.374.900 ?, waarvan 600.000 ? wordt bijgedragen door de provincie Limburg en 1.000.000 ? door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De Confederatie Bouw Limburg neemt de resterende investering voor haar rekening.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels