Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste watertrucks komen er weldra aan

Gerelateerde onderwerpen :

,
Eerste watertrucks komen er weldra aan

Terwijl het wegennet  in Europa steeds meer verzadigd raakt,  blijven de transportmogelijkheden op de kleine waterwegen onderbenut en is zelfs een terugval merkbaar. Met het project Watertruck+ willen Vlaanderen en Europa meer vrachten van de weg naar het water halen door de introductie van een nieuw concept, bestaande uit innovatieve duwbakken en duwboten.

Concordia Shipbuilding haalde de Europese aanbesteding binnen en start binnenkort met de bouw van de eerste vaartuigen. Als alles volgens plan verloopt, zullen reeds vanaf  de komende zomer proefvaarten worden uitgevoerd.  Eind 2018 kan de volledige vloot ingezet worden.

Watertruck+ beoogt de heropleving van het vrachtvervoer over kleine binnenwateren. Het concept is eenvoudig: kleine, innovatieve, al dan niet zelfvarende bakken worden geladen aan de kaaien langs kleine waterwegen. Van daaruit vertrekken ze naar de grotere vaarwegen waar ze in konvooi hun tocht voortzetten.

Het project wordt mee gefinancierd door het Europese Connecting Europe Facility Transport en krijgt subsidies van het  Innovation and Networks Executive Agency (INEA) van de Europese Commissie. Het wordt uitgevoerd door Waterwegen & Zeekanaal nv, De Vlaamse Waterweg nv en het expertisecentrum Smart Mobility van de Antwerp Management School, in opdracht van de Vlaamse overheid.

18 duwbakken

Het hele project kost 23 miljoen €. De helft van dat bedrag komt van Europa, Vlaanderen draagt 2 miljoen € bij. De resterende 9,5 miljoen € komt van private spelers die de watertrucks commercieel zullen exploiteren. Het gaat om bouwmaterialengroep André Celis met hoofdkwartier in Lubbeek en Group De Cloedt, met hoofdzetel in Brussel.

De bouw van de eerste serie van achttien vaartuigen is na een Europese aanbesteding inmiddels gegund. Er tekenden zeventien kandidaten in en aan de toewijzing van de opdracht ging een lange onderhandelingsprocedure vooraf.  Die werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van het Nederlandse Concordia Shipbuilding. Zij zullen de eerste achttien duwbakken bouwen; de helft daarvan zal autonoom kunnen varen. De totale kostprijs voor dit order bedraagt 9,545 miljoen €.

De precieze opdracht omvat:

Het bouwen van tien zelfaangedreven duwbakken van de CEMT klasse I met een lengte van 38,5 m, een breedte van 5,05 m en een diepgang van 2,8 m. Hiervan worden zes eenheden uitgerust met een boegschroef en vier eenheden met een boeg- en een hekschroef.

Het bouwen van twee duwbakken van de CEMT klasse II ‘short’ met een lengte van 40 m, een breedte van 6,6 m en een diepgang van 2,8 m, niet-zelfaangedreven.

Het bouwen van zes duwbakken van de CEMT klasse II ‘long’ met een lengte van 50 m, een breedte van 6,6 meter en een diepgang van 2,8 meter, waarvan drie eenheden uitgerust zijn met een boegschroef.

Voor wat de duwboot betreft, werden geen passende offertes ontvangen. Daarom besloot Watertruck+ bvba  om de procedure op te splitsen in design en bouw. Voor de eerste fase (design) werd de opdracht gegund aan INEC. Voor de bouw en afbouw zal begin 2018 een offerteaanvraag gebeuren. Naar verwachting zal de duwboot begin 2019 operationeel zijn.

Exploitatie

 “Groep Decloedt en André Celis zullen de achttien vaartuigen vanaf volgende zomer reeds inzetten op waterwegen in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Tijdens deze testperiode zullen ze naar schatting jaarlijks zowat 300.000 ton vervoeren of het equivalent van meer dan 15.000 vrachtwagenritten. De scheepsladingen zullen bestaan uit materiaal dat via de weg moet vervoerd worden”, aldus Dominique Van Hecke, voorzitter van Watertruck+  bvba.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is enthousiast over het project. “Watertruck+ opent nieuwe perspectieven voor alle Vlaamse bedrijven die aan of vlakbij een kleinere waterweg liggen. De rivier aan de achterdeur van het bedrijf wordt zo nog meer een aantrekkelijk alternatief voor de file aan de voordeur. Vlaanderen investeert heel gericht om de binnenvaart te versterken en aan te vullen en zo het maximum te halen uit ons fijnmazige waterwegennetwerk”, aldus Weyts.

Ambitie

De ambitie van Watertruck+ reikt echter nog verder. Het is de bedoeling om het project na de testperiode in heel Europa uit te rollen. Tegen eind 2020 wordt een masterplan ontwikkeld om dergelijke watertrucks binnen de tien tot twintig jaar op alle Europese binnenwateren in te zetten. Zo’n vervolgtraject zal het dan wel zonder subsidies moeten stellen.

Via de website van Watertruck+ wordt eerstdaags  een derde marktoproep gelanceerd met als doel nog meer nieuwe trafieken via de waterweg te laten plaatsvinden. Kandidaten kunnen concrete voorstellen formuleren, waardoor in deze fase nog een potentieel voor de bouw en inzet van twaalf nieuwe vaartuigen kan worden benut. Op deze wijze is een uitbreiding tot 31 vaartuigen mogelijk. De oplevering van de eerste vaartuigen is voorzien vanaf  het voorjaar van 2018. Eind 2018 kan de volledige vloot ingezet worden.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorbereiding gestart voor aanleg fietssnelweg F42

Voorbereiding gestart voor aanleg fietssnelweg F42

De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem beginnen met de voorbereiding voor de aanleg van de fietssnelweg F42 naar Sleidinge. Dat project wordt uitgevoerd met steun van de Vlaamse overheid en krijgt medewerking van Infrabel en de[…]

Vergunning voor transformatie Adolphe Maxlaan in Brussel

Vergunning voor transformatie Adolphe Maxlaan in Brussel

Subsidie voor fietspaden in Oost-Vlaanderen

Subsidie voor fietspaden in Oost-Vlaanderen

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Meer artikels