Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste stadsbouwmeester voor Gent

Gerelateerde onderwerpen :

,
Eerste stadsbouwmeester voor Gent

De stad Gent heeft een eigen stadsbouwmeester. Peter Vanden Abeele (38) kwam als beste kandidaat uit de selectieprocedure.

Vanden Abeele is ingenieur-architect, stedenbouwkundig ontwerper en erkend ruimtelijk planner en  leidt momenteel met twee vennoten een ontwerpbureau. Daarvoor deed hij onder andere ervaring op in het team van de Antwerpse stadsbouwmeester. Vorige maand benoemde het Gentse stadsbestuur ook al de leden van de vernieuwde Kwaliteitskamer Gent.

Het stadsbestuur zocht iemand met een duidelijke visie op de rol van stadsbouwmeester die staat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Gent in al zijn relevante aspecten. De stadsbouwmeester belichaamt het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten.

Peter Vanden Abeele heeft een uitgebreide ervaring inzake procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking. Als gewezen voorzitter van de Gentse Kwaliteitskamer is hij tevens erg vertrouwd met de uitdagingen van de stad en de werking van de diensten. De Kwaliteitskamer is de plaats waar het gesprek over de kwaliteit van geplande beeldbepalende bouwprojecten en publieke ruimte in Gent plaats kan vinden.

Kwaliteitskamer

Recent benoemde het Gentse stadsbestuur ook de leden van de vernieuwde Kwaliteitskamer Gent. Een ambtelijke selectiecommissie (onder voorzitterschap van de adjunct van de stadsbouwmeester van Antwerpen) selecteerde zes leden, na een oproep voor kandidaten. Er werd gekozen voor een compacte, professionele kwaliteitskamer met zes externe deskundigen.

Jan Hamerlinck is architect, met een bijzondere expertise in stadsontwikkeling, publieke ruimte en landschap. Jan Mannaert is ir.-architect, geselecteerd voor expertisegebied architectuur met een aanvullende motivatie voor de expertises stedenbouw, landschappen en publieke ruimte. Piet Minten is gegradueerde in de Landschaps- en tuinarchitectuur, verkeerskundige, landschapsarchitectuur. Hij is ook Master in de Ruimtelijke Planning en Stedenbouw afstudeerrichting Landschapsarchitectuur en afstudeerrichting Stedenbouw.

Sabine Okkerse is ir.-architect. Haar architectenbureau is gespecialiseerd in restauratie, renovatie- en herbestemmingsprojecten van waardevol erfgoed. Dit omvat zowel beschermde monumenten als panden opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Tania Vandenbussche is architect en werkt sinds 1997 samen met architect Els Claessens. Hun portfolio omvat tal van klein- en grootschalige projecten, zowel nieuwbouw als renovaties.

Peter Vanden Abeele zal in zijn nieuwe functie als stadsbouwmeester de Kwaliteitskamer voorzitten. Daarom zal voor hem een vervanger worden aangesteld in de Kwaliteitskamer. De leden van de Kwaliteitskamer kiezen een nieuw lid uit vijf reeds geselecteerde plaatsvervangers, op basis van de te vervangen expertise of ervaring. De formele installatie van de Kwaliteitskamer Gent is voorzien na de zomervakantie.

Gent kiest bewust voor een thematische verruiming van de Kwaliteitskamer met verschillende stemmen rond de tafel: architectuur, stedenbouw, erfgoed, landschappen en publieke ruimte. Naast een bredere thematische blik kiest het stadsbestuur ook voor een brede Kwaliteitskamer waar niet alleen bouwdossiers en erfgoeddossiers aan bod komen, maar waar ook plannen voor grotere masterplannen besproken kunnen worden.

Tevens kunnen hier adviezen worden gegeven over landschaps- of infrastructuurprojecten met stedelijke impact en kunnen bouwprojecten van de stedelijke overheid in verschillende fases worden gevolgd en geadviseerd. De rol van de Kwaliteitskamer is zowel de bouwheer als de ontwerper te begeleiden en te ondersteunen en de stedelijke diensten en stadsbestuur te adviseren op basis van dit gesprek.

“Met de aanstelling van een stadsbouwmeester en de benoeming van de vernieuwde Kwaliteitskamer zetten we een grote stap vooruit in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de stad. De stadsbouwmeester zal onafhankelijk optreden en beschikken over een team van drie medewerkers. Hij zal de architecturale kwaliteit van projecten bewaken en stimuleren, en verleent advies aan het college van burgemeester en schepenen over beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten”, aldus schepen van Cultuur Annelies Storms.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpers voor nieuwe scholen in Leuven bekend

Ontwerpers voor nieuwe scholen in Leuven bekend

De vzw SMD-L, het bestuur van verschillende Leuvense scholen (Sancta Maria, Mater Dei en de Sint-Jansschool) heeft twee ontwerpteams geselecteerd voor de realisatie van de nieuwe campus Mechelsevest en de campus Sint-Jacobsplein. Het gaat om[…]

22/09/2021 | ArchitectenLeuven
Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Architecten gekozen voor Manchester-project in Molenbeek

Architecten gekozen voor Manchester-project in Molenbeek

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Meer artikels