Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste spadesteek voor fietssnelwegen

Eerste spadesteek voor fietssnelwegen

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een heus fietssnelwegenplan klaar. De eerste spadesteek voor de realisatie van dit plan werd onlangs gegeven in Beervelde voor de fietssnelweg Gent-Antwerpen, meer bepaald voor het deeltraject Lokeren-Lochristi.

De lokale en de bovenlokale partners zijn essentieel om het fietsnetwerk te verwezenlijken. 80% van het netwerk ligt namelijk langs spoorlijnen, oude spoorbeddingen of waterwegen. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur sloot overeenkomsten af met de infrastructuurbeheerders Infrabel en Waterwegen en Zeekanaal nv om tot kwalitatieve en veilige realisaties te kunnen komen. De samenwerking met het Vlaamse ministerie Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en met de steden en gemeenten verloopt volgens de fietsfondsprocedure. Vlaanderen subsidieert 40% voor de realisatie.

20 km per jaar

De provincie Oost-Vlaanderen zal jaarlijks 2,5 miljoen ' investeren in de fietssnelwegen. Dat komt overeen met de realisatie van ongeveer 20 km fietssnelweg per jaar. Het budget wordt ook gebruikt om waar nodig fietsbruggen en/of 'tunnels te voorzien.

Daarnaast zal de provincie de subsidies aan de gemeenten voor de aanleg van 'fietscorridors' ' fietspaden en fietsstraten waar geen fietssnelweg mogelijk is ' verhogen van 80 naar 100%. Het onderhoud van de fietssnelwegen verschilt vaak per gemeente. Om overal eenzelfde kwaliteit van de fietssnelwegen te kunnen blijven garanderen, werkt de provincie een eigen onderhoudssysteem uit. Een stuurgroep zal de staat van de fietssnelwegen opvolgen.

Ervaring

De provincie heeft ruime ervaring in de aanleg van fietswegen als onderdeel van het netwerk Lange Afstandsfietspaden (LAF). De fietssnelwegen vormen een selectie van de prioritaire assen van dit netwerk en worden de beste fietsverbindingen tussen de Oost-Vlaamse steden en economische knooppunten.

Vandaag ervaren veel fietsers de weg naar het werk, de school, de supermarkt, het station of naar vrienden nog als te onveilig, oncomfortabel en/of met te veel omwegen. De aanleg van deze fietssnelwegen moet daar verandering in brengen.

Elektrische fietsen

Bedoeling is het functioneel fietsverkeer te verhogen. Het overgrote deel van de dagelijkse verplaatsingen zijn perfect fietsbaar. Elektrische fietsen zorgen er zelfs voor dat meer locaties binnen kortere tijd kunnen bereikt worden. Via een fietssnelweg wordt het mogelijk om veilig en comfortabel van bv. Deinze, Lokeren en Wetteren naar Gent te fietsen op een halfuur tijd.

Het LAF kent een heel ruime selectie van routes langs spoorwegen, rivieren, kanalen en oude spoor- en trambeddingen, heeft een lengte van ongeveer 1.200 km en wordt zowel functioneel als recreatief intensief gebruikt. De selectie van fietssnelwegen hierin omvat iets meer dan 660 km aan prioritaire functionele routes. Deze routes zullen ook de hoofdroutes van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) vormen, een netwerk dat samen met het Vlaams Gewest en de gemeentes werd uitgebouwd over heel Vlaanderen.

Knooppunten

De fietssnelwegen zullen aansluiten op hoogwaardige fietsroutes in steden en gemeenten, gelijkaardige routes in de omringende provincies en op stations en stopplaatsen van de NMBS. De centrumsteden en de kleinstedelijke gebieden, de havens en de overige economische centra van Oost-Vlaanderen worden de belangrijkste knooppunten.

De fietssnelwegen zijn nog niet overal gerealiseerd. Momenteel is 43% van het netwerk van goede tot zeer hoge kwaliteit. Sommige routes zijn bijna volledig gerealiseerd, andere ontbreken nog grotendeels. Daarnaast is 27% van het netwerk 'befietsbaar', waarmee bedoeld wordt dat fietsers er de weg delen met andere gebruikers. Vooral in steden is dit vaak de enige oplossing. De provincie streeft hier naar de aanleg van 'fietscorridors', zoals bv. fietsstraten.

Nagenoeg 200 km netwerk ontbreekt volledig (30%). Deze ontbrekende delen worden per route aangepakt.

Pareltjes

De fietssnelwegen moeten pareltjes inzake fietsinfrastructuur worden. Er wordt sterk ingezet op gebruiksvriendelijkheid en herkenbaarheid (kwalitatief wegdek, ruime breedte, uniforme bewegwijzering, nummering, verlichting, infoborden, rustplekken, vuilnisbakken, eventueel fietsherstelpunten, ...). De snelwegen zullen ingericht worden als 'gestrekte' route: vlak, rechtdoor en zoveel als mogelijk conflictvrij, met beveiligde kruispunten. De minimumbreedte wordt 3 m, bij voorkeur in beton of asfalt en de ontwerpsnelheid is 30 km/u. Waar mogelijk komt er ook verlichting.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Publireportage

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Grid Parity Concepts Europe, kortweg GPC Europe, is een Belgische vakgroothandel in Solar en Storage Solutions. Sinds 2005 voorzien ze technische firma’s en installateurs van een compleet gamma aan kwalitatieve fotovoltaïsche producten. Hun[…]

23/06/2021 |
Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!

Publireportage

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!