Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste spade voor Oosterweel eindelijk de grond in

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Eerste spade voor Oosterweel eindelijk de grond in

Foto’s: © Johan Mertens/Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Gewapend met drie enorme spades hebben de partners van het Toekomstverbond samen de symbolische eerste spadesteek gegeven voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. De kosten voor deze Antwerpse infrastructuurwerken werden eind vorig jaar geraamd op 3,6 tot 4,1 miljoen €. Dat is nog zonder de overkapping van de Antwerpse ring.

Behalve Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en minister-president Geert Bourgeois tekenden ook burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen) en André Van de Vyver (Zwijn­drecht), overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis en havenschepen Marc Van Peel, de burgerbewegingen vertegenwoordigd door Wim van Hees (Ademloos) en Peter Vermeulen (Ringland), en Jan Van Rensbergen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel present voor de eerstespadesteek.

“Na 20 jaar discussiëren en procederen gaan we nu eindelijk investeren. Het debat over mobiliteit lijkt soms alleen kommer en kwel, maar met deze spade in de grond bieden we opnieuw een positief perspectief. Het is blijkbaar wél nog mogelijk om van start te gaan met grote infrastructuurprojecten. Dit geeft dan ook hoop voor andere grote projecten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Na 20 jaar discussie wordt eindelijk werk gemaakt van een oplossing voor de urgente mobiliteits-, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen in de Antwerpse regio en dan in het bijzonder in de omgeving van Linkeroever en Zwijndrecht. Deze eerste spadesteek werd enkel mogelijk dankzij de wil tot samenwerking tussen alle partners die, onder begeleiding van intendant Alexander D’Hooghe, verzameld in het Toekomstverbond. Zij zijn blijven zoeken naar de beste oplossing voor de problemen die zich stellen in deze omgeving.

“Met deze eerste spadesteek geven de overheden en de burgerbewegingen samen aan dat de geplande werken over veel meer gaan dan louter de heraanleg van snelwegen. Essentieel is dat mensen de kans krijgen om op een kwaliteitsvolle manier over te stappen van de auto naar het openbaar vervoer, en een park and ride staat daarvoor symbool. Sterk dus dat dit de eerste bouwwerf wordt van de Oosterweelwerken op Linkeroever”, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal.

Wij zijn fier op wat wij voor Zwijndrecht hebben binnengehaald. Maar uiteraard blijven bovenlokale verkeerssturing en een doorgedreven modal shift belangrijke aandachtspunten als wij de mobiliteit en de luchtverontreiniging willen aanpakken. Als men hier wil investeren in leefbaarheid, dan moet het nu gebeuren”, stelt André Van de Vyver, burgemeester van Zwijndrecht.

“We geven het startschot voor één van de grootse werven in de Antwerpse geschiedenis. Dit zal zorgen voor vlotter verkeer, veiligere wegen en fietspaden, extra openbaar vervoer en meer groen voor Linkeroever en voor de hele regio”, meent Koen Kennis, Antwerps schepen van Mobiliteit.

“Ik pleit namens de mensen ‘van over het water’ ook voor het naar voren halen in de planning van de fietsbrug over de Schelde, als minder-hindermaatregel voor de werken. Door de geplande werken zal er immers extra verkeersoverlast ontstaan in Zwijndrecht én op Linkeroever. Ook de gewenste ‘modal spli’ zal hier wel bij varen”, vraagt Wim van Hees van Ademloos.

“De spade voor de Oosterweelverbinding zit in de grond. We zijn verheugd dat het Havenbedrijf een belangrijke constructieve bijdrage heeft geleverd om deze mobiliteitsoplossing mee te realiseren. Het Havenbedrijf reikte een alternatieve oplossing aan voor de opslag van grond tijdens de aanleg van de Scheldetunnel, zodat het Sint-Annabos op Linkeroever grotendeels kan blijven bestaan. Als inwoner van Linkeroever en als havenschepen, heb ik lang uitgekeken naar deze dag”, stelt de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel.

De spade ging in de grond tussen de op- en afrit Linkeroever aan de Blancefloerlaan. Op deze plaats legt het aannemingsconsortium Rinkoniên tegen de zomer een tijdelijke park & ride aan voor 200 wagens. Zo is er extra capaciteit tegen het moment dat de werken voelbaar zullen worden in de omgeving.

Volgens de huidige planning zullen de werken op de snelwegen gefaseerd starten vanaf september. Verkeershinder door de werken wordt op de snelwegen ten vroegste vanaf eind dit jaar verwacht. 18 maanden na de start van de werken moet ook het nieuwe P+R-gebouw op Linkeroever klaar zijn met ruimte voor 1.500 voertuigen en 150 fietsen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

In heel wat sectoren van de Vlaamse economie heeft de viruscrisis had toegeslagen. De zuivere cleantech-bedrijven lijken echter de dans te ontspringen. Dat blijkt uit een rapport dat Cleantech Flanders zopas publiceerde. Daarin zien we hoe, van[…]

Scania 770S in primeur voor Karl S'Jegers

Scania 770S in primeur voor Karl S'Jegers

Iveco T-Way: sterk voertuig voor de meest extreme off-road-missies

Iveco T-Way: sterk voertuig voor de meest extreme off-road-missies

'Laadpalen en elektrische bedrijfswagens worden fiscaal aantrekkelijker'

'Laadpalen en elektrische bedrijfswagens worden fiscaal aantrekkelijker'

Meer artikels