Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste resultaten Bouwmeester Scan online

Gerelateerde onderwerpen :

,
Eerste resultaten Bouwmeester Scan online

Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck.

De eindrapporten van de Bouwmeester Scan voor de eerste tien onderzochte steden en gemeenten zijn vanaf nu te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester. Het gaat om Arendonk, Berlaar, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Ninove, Olen, Overijse, Ronse, Wervik en Zedelgem. Het scanrapport geeft de lokale besturen een diagnose over de ruimtelijke en beleidsmatige zwaktes en sterktes. Burgers en beleidsmakers kunnen zich hiermee beter informeren over de vele uitdagingen waarmee ze in de toekomst te maken krijgen.

De Vlaamse regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck lanceerden zowat een jaar geleden een oproep aan steden en gemeenten om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan. Het rapport dat de eerste tien gemeenten nu hebben ontvangen wil een nuttig instrument zijn voor zowel de beleidsmakers als de inwoners. Het verband tussen het ruimtegebruik en de klimaatuitdagingen wordt belicht en er is aandacht voor efficiënte mobiliteit, duurzame energie en betaalbare woonvormen.

De eerste eindrapporten werden voorgesteld aan de gemeentebesturen en besproken met de stuurgroep van de Bouwmeester Scan, die de kwaliteit van de eindresultaten bewaakt. De analyse bevestigt dat de Vlaamse woonbehoefte in belangrijke mate wordt opgevangen in (suburbane) verkavelingen met lage dichtheden. Het ruimtelijke resultaat hiervan is een wildgroei aan verkavelingen en linten, een versnippering van de ruimte voor landbouw en open landschap en een beperkt aanbod van ecologisch waardevolle gebieden.
 
De problemen zijn bekend en doen zich in meer of mindere mate voor in onze gemeenten. Oplossingen vragen om een goede kennis van het terrein, overleg en maatwerk. De Bouwmeester Scan maakt dan ook niet enkel een stand van zaken op. Per gemeente worden een aantal cruciale ambities voorgesteld zoals de definiëring van dorp en stad, strategische groei en krimp op de juiste locaties, het inzetten op natuurcreatie en het verduurzamen van de energieproductie. Vervolgens wordt een transitieagenda ‘op maat’ voorgesteld, met concrete acties.

“Het is nu aan de besturen en de inwoners van de steden en gemeenten om op basis van deze rapporten het debat te voeren zodat het vereiste draagvlak ontstaat om de juiste prioriteiten te formuleren. Bovendien gaan we voort met dit project, de negentien volgende scans zijn reeds begonnen”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De scan wordt per gemeente uitgevoerd door één van de volgende vijf multidisciplinaire teams:

  1. BUUR, KU Leuven Research & Development - SADL en Proflow
  2. LAMA i.s.m. TML, Blauwdruk, Palmbout, Zero Emission Solutions, Driekwartgroen en DLA Piper
  3. Maat Ontwerpers, Voorland, Tractebel, Michiel Dehaene, Kobe Bossauw, Hans Leinfelder en Geert Haentjens.
  4. Posad, v-eld, Generation Energy bv, Stichting Deltares en 2DVW Architecten.
  5. PTArchitecten, Traject en Adviesbureau Ph7.

www.vlaamsbouwmeester.be

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Na twee eerdere geslaagde projecten slaan het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de komende drie jaar opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In het[…]

30/11/2021 | NAV
Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Meer artikels