Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste renovatie voor Pandschap Rivierenland in Mechelen

Eerste renovatie voor Pandschap Rivierenland in Mechelen

“Wie beschikt over een leegstaand, te renoveren of een onderbenut pand, mag altijd contact opnemen”, zeggen Elise Steyaert, Michael Struylaert, Greet Geypen, Elisabet Okmen en Patrick Van Assche.

Betaalbare huizen vinden voor mensen die het moeilijk hebben is geen gemakkelijke klus. Daarom sloegen de stad Mechelen, SVK Mechelen, burgerbeweging Klimaan en Welcome in Mechelen vzw, de handen in elkaar met de oprichting van Het Pandschap Rivierenland.
Deze coöperatieve vennootschap wil het aanbod sociale huurwoningen in Mechelen verruimen door leegstaande en/of verwaarloosde panden te renoveren. Na de oprichting eind 2021 ontstond er veel interesse. De eerste woning die onder handen genomen zal worden, bevindt zich in de Colomastraat.

Concreet gaat Pandschap Rivierenland op zoek naar panden op de privémarkt die leegstaan of in slechte staat zijn. De organisatie begeleidt het renovatieproces van A tot Z. De panden worden dan conform alle eisen gerenoveerd tot kwaliteitsvolle en betaalbare sociale huurwoningen en dan ter beschikking gesteld aan het sociaal verhuurkantoor om het pand gedurende minstens negen jaar te verhuren. Op deze manier kunnen kwetsbare mensen ook een huurwoning vinden aan betaalbare prijzen.

“We hechten veel belang aan een aangename en gezellige stad met een kwalitatief woonaanbod. Woningen toegankelijk houden voor de woningmarkt is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Leegstaande en onderbenutte huizen zijn daarom een doorn in het oog. Als stad proberen we een gevarieerd beleid te voeren en streven we naar een gezonde mix waar iedereen zijn plaats heeft. Betaalbaar wonen en een goede woonkwaliteit zijn twee thema’s die hoog op de agenda staan. Met het Pandschap Rivierenland krijgen we een extra instrument om ook nog te renoveren woningen aan te boren”, zegt de Mechelse schepen van Wonen Greet Geypen.

Offertes

Het Pandschap Rivierenland zal dit aanbod de komende jaren mee helpen uitbreiden. De eerste woning die verhuurklaar gemaakt zal worden, is een pand in de Colomastraat. De eigenaar was gecharmeerd door het project. Het is een ruime woning met vier slaapkamers en een koer. Momenteel worden er offertes opgevraagd en voorgelegd aan de eigenaar.

Wat het renovatietraject betreft zorgt Het Pandschap Rivierenland voor een volledige ontzorging. Zij stellen samen met de eigenaar een budget op en gaan aan de slag om binnen dit budget, eventueel aangevuld met een lening of premies, een degelijke renovatie uit te voeren. Daarbij wordt de woonkwaliteit bewaakt en ervoor gezorgd dat er op een duurzame en energiezuinige wijze gerenoveerd wordt.

Indien de eigenaar over onvoldoende middelen beschikt, zal de organisatie ook helpen zoeken naar mogelijke oplossingen. De volledige renovatie wordt volledig gecoördineerd door Het Pandschap Rivierenland, op voorwaarde dat het pand na renovatie sociaal verhuurd wordt. De eigenaar geniet van de fiscale voordelen voor wie verhuurt aan een SVK.

“We zijn recent opgestart, maar er is toch al heel wat interesse. Momenteel screenen we een aantal panden die ons werden aangereikt en hebben er al vergevorderde gesprekken plaatsgevonden. Voor het pand in de Colomastraat is er een doorbraak en hebben we een akkoord bereikt met de eigenaar. Na de renovatie komt het pand op de sociale huurmarkt en zal het een gezin, een mooie nieuwe toekomst geven”, zegt Patrick Van Assche van Pandschap Rivierenland.

Iedereen wint daarbij. Bestaande panden worden gerenoveerd, waardoor minder nieuwe gronden en grondstoffen moeten worden aangeboord. Elk project zorgt voor een meerwaarde voor de eigenaar en de de wachtlijsten voor sociale huur worden stelselmatig weggewerkt. Daarom mikt Pandschap Rivierenland op een snelle opbouw van het aantal projecten. “In ons eerste jaar willen we minstens vier afgewerkte panden aanbieden en in de komende jaren hopen we daar een veelvoud van te maken”, aldus Patrick Van Assche.

"Wij zitten mee in de stuurgroep. Het is super om te zien hoeveel interesse er is, dit zijn allemaal potentiële sociale woningen die ons meehelpen om het aantal sociale woningen op te krikken, naast onze reguliere prospectie naar eigenaars en investeerders", besluit Elisabet Okmen, voorzitter van SVK Mechelen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Studie over waardering vastgoed per stad of gemeente

Studie over waardering vastgoed per stad of gemeente

In een nieuwe studie onderzocht Belfius Strategic Research de lokale over- of onderwaardering van de Belgische huizenmarkt op basis van gegevens per stad of gemeente. De studiedienst bekeek ook welke kenmerken de vraagprijs van woningen het[…]

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Cofinimmo verwerft twee nieuwe woonzorgcentra

Meer artikels