Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste ontwikkelingsfase Josaphatwijk op komst

Gerelateerde onderwerpen :

Eerste ontwikkelingsfase Josaphatwijk op komst

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert een overheidsopdracht om een ontwikkelaar aan te stellen voor de realisatie van de eerste ontwikkelingsfase van de nieuwe duurzame Josaphatwijk.

Het gaat om een zone van 25 ha tussen Schaarbeek en Evere die lange tijd onbenut bleef omdat ze mogelijk zou worden gebruikt als uitbreiding voor de Europese wijk. De eerste fase, goed voor 3,63 ha en 66.000 m² bovengrondse vloeroppervlakte, bestaat voor de helft uit private woningen en voor de helft uit verschillende types publieke woningen. De uiterste indieningsdatum voor de aanvragen tot deelneming is 28 februari 2018.

De MSI is eigenaar van het terrein en sloot met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Citydev.brussels en het Woningfonds een akkoord om deze opdracht gezamenlijk te lanceren. De MSI treedt op als aanbestedende overheid. De opdracht wordt toegewezen via een ‘concurrentiedialoog’, een procedure die toelaat om het project van de deelnemende ontwikkelaars stapsgewijs te laten evolueren. Na elke stap worden de beste projecten geselecteerd. Op het einde van het proces wordt de opdracht toegewezen aan de ontwikkelaar met het voorstel dat het best beantwoordt aan de vereisten en de ambities van de aanbestedende overheid.

De opdracht is bestemd voor ontwikkelaars met een aantoonbare expertise in de ontwikkeling van complexe en omvangrijke stadsprojecten bestaande uit  de bouw en de commercialisatie van grote residentiële oppervlaktes en de aanleg van stedelijke publieke ruimtes. De ontwikkelaar kan zich desgewenst verbinden met andere economische operatoren (vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven, financiële instellingen, …) om een consortium te vormen, dat samen in staat is om de economische en technische verbintenissen van de opdracht aan te gaan.

Na de kwalitatieve selectie zullen maximum zeven kandidaten uitgenodigd worden om deel te nemen aan de concurrentiedialoog. Deze selectie betreft enkel de ontwikkelaars en hun partners, nog niet de architecten. De geselecteerde ontwikkelaars worden immers in de eerste dialoogstap, na een voorbereidende discussie met de aanbestedende overheid, uitgenodigd een ontwerpteam voor te stellen met minimum drie architectuurbureaus en één bureau voor landschapsarchitectuur. 

Planning

  • 28 februari 2018: uiterste indieningsdatum voor de aanvragen tot deelneming
  • Maart 2018: selectie van de deelnemers
  • Mei 2018: voorstelling van de ontwerpteams door de deelnemers
  • Juli 2018: indiening van de eerste voorstellen
  • November 2018: indiening van de tweede voorstellen
  • Mei 2019: indiening van de finale offertes
  • September 2019: toewijzing van de opdracht.

De nieuwe Josaphatwijk is ideaal gelegen, in de directe nabijheid van het stadscentrum, temidden van een rustige aantrekkelijke buurt en tegenover het Josaphatpark, één van de meest  aangename landschapsparken van het gewest, waaraan de nieuwe wijk meteen ook haar naam heeft ontleend. De wijken rond het park worden gekenmerkt door een onmiskenbare stedelijke vernieuwing.

De nieuw te bouwen wijk zal passen in deze dynamiek. De site is goed bereikbaar, vlakbij de ring en verbonden met grote tewerkstellingscentra dankzij de aanwezigheid van een NMBS-station van het voorstedelijke netwerk waar vandaag al vijf verbindingen per uur worden aangeboden naar de Europese wijk en de luchthaven. De wijk krijgt ook een nieuwe buslijn als aanvulling op de goede bestaande verbindingen van het stedelijke openbaar vervoer. De belangrijkste publieke investeringen zijn reeds gebudgetteerd en goedgekeurd voor de ontwikkeling van de wijk, en dit zowel voor de te bouwen publieke woningen als voor de ambitieuze werken voor de aanleg van de groene en publieke ruimtes in het project. De publieke instanties delen dezelfde visie voor de wijk, gebaseerd op duurzaamheid, kwalitatieve architectuur en stedenbouw en innovatie. Deze instanties handelen gezamenlijk, onder leiding van de MSI, die fungeert als aanspreekpunt en die  de coördinatie tussen alle publieke en private actoren verzekert.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

 UGent investeert 30 miljoen euro in Campus Heymans

UGent investeert 30 miljoen euro in Campus Heymans

De UGent heeft plannen om haar campus aan de Corneel Heymanslaan de komende jaren aantrekkelijker te maken en investeert ongeveer 30 miljoen euro in deze campus in het zuiden van Gent. Voor de eerste fase van de werken, de bouw van een nieuw[…]

24/06/2022 | UGentstudenten
Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Vergunning voor jeugdinstelling in Victor Horta-internaat Brussel

Brussel begint aan ontwikkeling van LionCity

Brussel begint aan ontwikkeling van LionCity

Geel krijgt eerste residentieel warmtenet van de Kempen

Geel krijgt eerste residentieel warmtenet van de Kempen

Meer artikels