Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste ontwerp nieuw administratief centrum Olen is klaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Eerste ontwerp nieuw administratief centrum Olen is klaar

(c) Gemeente Olen

Het eerste ontwerp van het nieuwe administratief centrum in Olen is klaar. Het schepencollege gunde de ontwerp- en studieopdracht na een wedstrijd aan Ontwerpteam a2o-architecten / Ontwerpatelier Peter Jannes, een samengesteld team dat deels gevestigd is in Olen. Deze kandidaat maakte een ontwerp dat het meest aansloot bij de visie van het lokale bestuur. Doorslaggevend bij de keuze waren duurzaamheid, vrijetijdsbeleving en optimalisatie van hulp- en dienstverlening.
 

De ontwerpers a2o-architecten en Ontwerpatelier Peter Jannes werkten eerder al regelmatig samen aan publieke projecten waarbij ze mens en ruimte met elkaar trachten te verbinden. Het team gaat het ontwerp de komende maanden verder verfijnen zodat de definitieve versie klaar is tegen de zomer. In het voorjaar van 2023 kan de bouw starten. De oplevering is afhankelijk van heel wat factoren. Idealiter openen de deuren van het nieuwe centrum in mei 2024.


Het nieuwe administratief centrum komt op de site van de kerk van Onze-Lieve-Vrouwe-Olen. De kerk wordt gerenoveerd en getransformeerd tot de nieuwe locatie van de bib. Gekoppeld aan de kerk – op de plaats waar nu de pastorie zich bevindt – komt een nieuwbouw. Hierin krijgen de administratieve diensten die momenteel gehuisvest zijn in het sociaal huis, het boekelhuis en het gemeentehuis en de lokale politiepost – momenteel in de Hondsstraat – een plaats. Zo moeten inwoners niet meer uitzoeken waar ze moeten zijn. Op één locatie vinden ze het antwoord op al hun vragen.


Het nieuwe gebouw zal geen indrukwekkend gebouw zijn met veel toeters en bellen, wel een laagdrempelige ontmoetingsplaats en een efficiënt administratief centrum waarbij rekening wordt gehouden met het kantoorconcept van de toekomst. Sinds de coronacrisis werken mensen vaker van thuis waardoor niet elke medewerker een afzonderlijk bureau nodig heeft. Dit maakt dat er een compact gebouw ontstaat.


De focus van het nieuw administratief centrum ligt op ontmoeting. Het wordt dus niet louter een administratief gebouw, wel een eigentijds en laagdrempelig gemeenschapshuis, nabij en op maat van de inwoners. Het gemeentebestuur van Olen kiest bewust voor multi-inzetbare ruimtes die ook na de openingstijden gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden. Zo kunnen verenigingen er bijvoorbeeld terecht om vergaderingen te organiseren. In de kerk, waar de bibliotheek een plaats krijgt, komt een polyvalente ruimte waar onder andere lezingen, filmvoorstellingen en kleine concerten kunnen plaatsvinden.


Groene buitenruimte


Ook de buitenruimte moet ontmoeting tussen inwoners stimuleren. De groene ruimte – momenteel gedeeltelijk de tuin van de pastorie – wordt publiek domein. De focus zal hier liggen op vergroening. Over de concrete invulling volgt in een latere fase een participatietraject. “We kiezen ervoor om te investeren in de toekomst door een duurzaam gebouw te realiseren dat beantwoordt aan de huidige energie-eisen en dat circulair is opgebouwd, waardoor een herbestemming eenvoudig mogelijk is”, vertelt burgemeester Seppe Bouquillon.


“Het huidige patrimonium is niet duurzaam en de bestaande sites zijn te klein om onze doelstellingen te realiseren. Al onze bestaande gebouwen renoveren zou een gelijkaardige kost betekenen en zou veel langer duren. De kerk, die eigendom is van het lokale bestuur, moest sowieso gerenoveerd worden. Door te investeren in een nieuwe site besparen we op energieverbruik en onderhoudskosten”, aldus Bouquillon.


Kostenplaatje


De kostprijs van de volledige site wordt momenteel geraamd op 9,285 miljoen €, btw inbegrepen. Dit bedrag ligt hoger dan de oorspronkelijke schatting van 5,96 miljoen € om twee redenen. De oorspronkelijke raming gebeurde bij de locatiestudie in 2017. Sindsdien zijn de prijzen verder geïndexeerd. Daarnaast heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat de prijzen in de bouwsector fors zijn gestegen.
Het gemeentebestuur doet een beroep op Belfius om onder meer het budget te bewaken. “Een berekening maakt duidelijk dat de raming van de ontwerper sterk aanleunt bij de geïndexeerde raming van 2017. Door een zo compact mogelijk gebouw te realiseren wordt de begroting maximaal gerespecteerd”, vertelt projectmanager Olivier Vandenbroucke.


De andere gemeentelijke locaties – met uitzondering van de technische werkhallen en het lokaal dienstencentrum – krijgen een nieuwe bestemming of worden verkocht. Zo krijgt het gemeentehuis een nieuwe invulling als erfgoed- en toerismehuis. Het boekelhuis wordt verkocht, het sociaal huis wordt in erfpacht gegeven. Het gebouw van de bib gaat opnieuw naar basisschool de Kriebel, waar nood is aan extra ruimte.


 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

De gemeente Evergem geeft een omgevingsvergunning aan de intergemeentelijke vereniging Veneco voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor midden dit[…]

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Meer artikels