Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste onderhandse rondhoutverkopen

Zoals bekend wordt veel loofrondhout uit Belgische bossen onverwerkt verscheept naar het verre buitenland tegen prijzen die moeilijk haalbaar zijn voor de lokale houtverwerking. Om de Waalse loofhoutzagerijen in staat te stellen het hoofd boven water te houden en hun grondstofbevoorrading voor een deel veilig te stellen, heeft de Waalse regering in mei vorig jaar een besluit goedgekeurd om de onderhandse verkoop van loofrondhout uit openbaar bos toe te laten tot een bedrag van 35.000 '.

Het Office économique wallon du bois (OEWB), dat aangedrongen had op deze maatregel, bericht over de eerste resultaten. Na twee pilootverkopen in Florenville en Forrières eind vorig jaar wordt het initiatief dit jaar voortgezet en wordt het ritme versneld. Een eerste verkoop in Habay-la-Neuve heeft reeds plaats gevonden en andere zijn in voorbereiding. Alles samen zijn op deze manier reeds 1.587 m³ eik en beuk verkocht. Dat is lang niet voldoende, maar toch een eerste stap in de goede richting voor de zagerijen, geeft het Office aan.

Individuele belangen hebben in dit geval moeten wijken voor het collectief belang. Het initiatief is het werk van het Département Nature et Forêt van de Waalse overheid en de verschillende houtfederaties in de werkgroep 'Approvisionnement' van het OEWB. Met deze sectorale solidariteit wordt niet alleen de plaatselijke economie ' met alle ecologische voordelen van dien ' gestimuleerd, maar ook de gehele Waalse houtkolom.

De organisatie van de onderhandse verkopen is strikt gereglementeerd door het arrest. Er is een duidelijk plafond gesteld (35.000 ') en het is geenszins de bedoeling de openbare aanbestedingen te vervangen. Men wil de zagerijen enkel wat zuurstof aanreiken. Het houtvolume dat op deze manier in verkoop wordt gebracht, moet beperkt blijven tot 15% van het totale loofrondhoutaanbod van het jaar voordien, met uitzondering van het brandhout. Voor elke zagerij geldt dat zij zich via onderhandse verkoop maximaal tot een derde van het gemiddelde volume dat zij jaarlijks aankoopt (bekeken over de jongste 5 jaar) mag bevoorraden. Deze aankopen mogen ook gebeuren door bosexploitanten die daartoe gemachtigd werden door de loofhoutzagerijen.

Naast dit initiatief ten behoeve van de eerste houtverwerking doet het OEWB ook stroomafwaarts inspanningen om de competitiviteit van de sector te verbeteren door nieuwe afzetmogelijkheden voor loofhout te onderzoeken en te werken aan een grotere commerciële visibiliteit van de betrokken bedrijven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt