Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste ioed's erkend

Het Onroerenderfgoedbesluit dat sinds 1 januari 2015 van kracht is, omschrijft de voorwaarden voor de erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (ioed). Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois erkende recent de eerste vier: Radar, Erfgoed Noorderkempen, Leiedal en Zolad+. De vier erkende diensten staan samen in voor de ondersteuning van 25 gemeenten. Als ioed kunnen ze bepaalde taken voorbereiden en opnemen voor de betrokken gemeenten.

Een erkende ioed kan financiële steun aanvragen bij de Vlaamse overheid. Daartoe moet hij een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het agentschap Onroerend Erfgoed. De overeenkomsten sporen samen met de lokale cyclus met een looptijd van drie of zes jaar. De eerste meerjarige overeenkomst kan volgens de regelgeving pas starten in 2017.

Maar een overgangsbepaling voorziet dat erkende ioed's ook in 2015 en 2016 reeds de kans krijgen een overeenkomst te sluiten. De jaarlijkse subsidie voor een erkende ioed bedraagt minstens 85.000 '. Daarbovenop komt een variabel bedrag, afhankelijk van de schaalgrootte en de werklast van het samenwerkingsverband.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette