Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste Hoppinpunt in Vlaanderen geopend

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Eerste Hoppinpunt in Vlaanderen geopend

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft zopas in Heverlee samen met de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani en schepen van Mobiliteit David Dessers het eerste Hoppinpunt van Vlaanderen geopend. Deze herkenbare mobiliteitsknooppunten brengen verschillende vervoersoplossingen samen, zoals openbaar of collectief vervoer, deelauto’s, taxi’s en deel(bak)fietsen.
 

 

De Vlaamse regering voorziet deze legislatuur 100 miljoen € voor de installatie van ruim duizend van deze mobiliteitsknooppunten verspreid over heel Vlaanderen,  dit onder het nieuwe Vlaamse mobiliteitsmerk ‘Hoppin’. Samen met de lokale besturen zullen deze Hoppinpunten de komende maanden worden uitgerold in het straatbeeld.
 
Daardoor wordt het gemakkelijker dan ooit om het  openbaar vervoer, de fiets, deelsystemen en de wagen met elkaar te combineren. De nieuwe mobipunten maken basisbereikbaarheid, de nieuwe mobiliteitsvisie van Vlaanderen, tastbaar voor de burger. Het merk Hoppin wordt de komende maanden en jaren gepromoot met onder meer een website, een MaaS-app (Mobility as a Service) en een callcenter van de mobiliteitscentrale.
 
“We helpen de pendelaar om gebruik te maken van alle verschillende vervoersopties en te ‘hoppen’ tussen bijvoorbeeld bus en (deel)fiets. Deze knooppunten moeten goed ontsloten, veilig en toegankelijk zijn. Daarnaast moeten ze ook uitgerust worden met voldoende en veilige fietsstallingen, voldoende parkeerplaatsen en moeten ze aandacht hebben voor laadmogelijkheden voor elektrische fietsen, bromfietsen en auto’s. Bovendien is er aandacht voor deelmobiliteit om het voor- en natransport te verbeteren”, zegt Lydia Peeters.

Leuven en Zoutleeuw

De eerste Hoppinpunten in Vlaanderen situeren zich in Leuven (14) en in Zoutleeuw (1). Minister Peeters opende vorige zondag officieel het Hoppinpunt aan Heverlee station. Daar komen naast de trein ook bussen, deel(bak)fietsen en deelwagens samen. Na de opening van het Hoppinpunt in Heverlee fietste de minister samen met de burgemeester en de mobiliteitsschepen naar het Hoppinpunt Parkpoort.
 
“Leuven heeft al een sterke basis op het vlak van duurzame mobiliteit en daar bouwen we graag op voort. Door het aantal autoverplaatsingen te doen dalen, maken we onze stad beter bereikbaar en leefbaarder. Leuven telte nu al 50 miljoen busritten per jaar en ook het fietsgebruik in onze stad ligt hoog. De opkomst van de deelmobiliteit geeft de reiziger nog meer opties. Door deze mobipunten in te richten brengen we alle vervoersopties bij elkaar en geven we de reiziger alle kaarten in handen om op zoek te gaan naar alternatieven voor de wagen”, verklaart schepen van Mobiliteit David Dessers.
 
De veertien Leuvense Hoppinpunten bevinden zich aan Heverlee station, Parkpoort, Bibliotheek Heverlee, Bibliotheek Tweebronnen, het De Becker-Remyplein, het Gemeenteplein, de Naamsepoort, de Philipsite, het Rector De Somerplein, het Sint-Jacobsplein, Sint-Maartensdal, de Vaartstraat, het Victor Broosplein en Wilsele-Dorp. Daarnaast opende ook de gemeente Zoutleeuw het voorbije weekend een eerste Hoppinpunt in Halle-Booienhoven (N3 - Asbroekstraat).
 
Voor de selectie van deze Hoppinpunten werd gezocht naar locaties waar verschillende vervoersopties bij elkaar komen en werd geluisterd naar de input van buurtbewoners. “Hoppinpunten ondersteunen de burger bij het verkennen en gebruiken van verschillende vervoersopties en maken zo de shift naar basisbereikbaarheid en combimobiliteit tastbaar voor de reiziger. De eigen wagen waar mogelijk inruilen voor alternatieven als de bus of de fiets wordt dankzij deze Hoppinpunten makkelijker dan ooit tevoren. Zo geven we samen de modal shift in Vlaanderen vorm”, aldus minister Peeters.

Lokale besturen

De introductie van Hoppinpunten in Vlaanderen maakt deel uit van de uitrol van basisbereikbaarheid. Het aanbod wordt met andere woorden uitgebreid op die plaatsen en lijnen waar de vraag het grootst is en afgebouwd waar de vraag kleiner is. Op die manier zet Vlaanderen de beschikbare budgetten voor mobiliteit optimaal in. De plaatsen die minder goed ontsloten zijn door het openbaar vervoer krijgen een oplossing via het vervoer op maat: publieke en private vervoersopties zoals collectieve taxi’s en buurtbussen, maar ook deelsystemen.
 
De shift naar basisbereikbaarheid krijgt vorm dankzij de nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de vijftien Vlaamse vervoerregio’s en lokale besturen. De vervoerregio’s werken momenteel hun mobiliteitsplannen uit. Vanaf januari 2022 moet de shift naar basisbereikbaarheid volledig ingezet zijn.
 
De komende maanden en jaren zal het aantal Hoppinpunten in Vlaanderen sterk stijgen. Alleen al in Leuven zullen de komende twee jaar nog meer dan vijftig mobipunten worden geopend. Lydia Peeters roept alle steden en gemeenten op om mee de shift te maken naar basisbereikbaarheid en samen de uitrol aan Hoppinpunten te verzekeren. Lokale besturen die een mobiliteitsknooppunt inrichten kunnen een beroep doen op een subsidie.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven introduceert nieuw protocol voor verkeersveilige bouwwerven

Leuven introduceert nieuw protocol voor verkeersveilige bouwwerven

De stad Leuven wil de hinder voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers bij bouwwerven beperken en werfomgevingen verkeersveiliger maken. Hiervoor werd een nieuw protocol uitgewerkt dat voortaan zal deel uitmaken van de vergunning voor de[…]

23/10/2021 | VeiligheidLeuven
AWV heeft plannen voor Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

AWV heeft plannen voor Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Meer artikels