Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Begin 2021 startte Labo Ruimte het onderzoek ‘De Droge Delta’ op. In een eerste diagnosefase bracht het consortium Sweco, Cluster en Universiteit Antwerpen de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen en het verband met ruimte, in kaart en beeld. 

In het eindrapport wordt onder meer duidelijk wat de droogte-uitdagingen voor Vlaanderen zijn en wat mogelijke ruimtelijke strategieën of bouwstenen zijn waar ontwerpers en ruimtelijke planners mee aan de slag kunnen.
 
Labo Ruimte is een open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving, naargelang de thematiek uitgebreid met geëngageerde administraties, experts, relevante organisaties en actoren. Het onderzoekstraject ‘De Droge Delta’ telt drie fasen. Na de diagnosefase volgt ontwerpend onderzoek op drie cases en een reflectiefase waarin aanbevelingen zullen worden geformuleerd. 
 
Het onderzoeksteam, Sweco, Universiteit Antwerpen (ECOBE) en Cluster landschap en stedenbouw, bracht in opdracht van Labo Ruimte in een eerste fase de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen in kaart en onderzocht hoe we onze ruimte zo kunnen organiseren dat we beter gewapend zijn tegen de droogte. De resultaten van deze diagnose werden gebundeld in een atlas en vormen de aanzet voor verder ontwerpend onderzoek op concretere cases. 
 
De voorbije vier jaar hebben getoond dat Vlaanderen niet voorbereid is op lange periodes van droogte. Door middel van ontwerpend onderzoek wil Labo Ruimte een beter zicht krijgen op de rol die ruimtelijke actoren kunnen spelen in een meer proactieve aanpak van die droogteproblematiek. Op de oproep aan ontwerp- en onderzoeksteams reageerden heel wat sterke kandidaten.
Uit de evaluatie van tien offertes kwam het team van Sweco, Universiteit Antwerpen (ECOBE) en Cluster landschap & stedenbouw als meest geschikte kandidaatvoor deze opdracht naar voor. Het onderzoeksteam vertrekt vanuit de potenties van het landschap om strategieën te bepalen en type-oplossingen te formuleren. Omdat het watersysteem in verschillende regio’s op geheel verschillende wijze functioneert, zijn hiervoor ook regio-specifieke oplossingen nodig.
 
Daarnaast stelt Labo Ruimte ook een groep van experten aan die het onderzoekswerk zal begeleiden. Patrick Willems (KU Leuven, Task Force Blue Deal, Reactief afwegingskader) Sarah Garré (ULG, ILVO) en Dirk Halet (Vlakwa) zullen elk vanuit hun eigen ervaring en expertise de brug leggen naar een breed veld van actoren en lopende processen.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

De gemeente Evergem geeft een omgevingsvergunning aan de intergemeentelijke vereniging Veneco voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor midden dit[…]

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan  Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan Pelikaanstraat Antwerpen is klaar

Dertien partijen sluiten verbond voor Antwerpse Linkerscheldeoever

Dertien partijen sluiten verbond voor Antwerpse Linkerscheldeoever

Meer artikels