Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste certificaat voor tussenopslag puin en gerecycleerde granulaten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Eerste certificaat voor tussenopslag puin en gerecycleerde granulaten

Dirk Van Loo en Michaël Van Schelvergem van Copro kwamen eind februari langs op het depot van AC Materials in Vlierzele voor de officiële overhandiging van het certificaat.

Eind vorige maand werd het allereerste Copro-en Benor-certificaat voor de tussenopslag van puin en gerecycleerde granulaten uitgereikt door Copro aan het depot AC Materials in Vlierzele.

Aangezien het aangepaste OVAM-Eenheidsreglement een opdeling in verschillende stromen puin (Hoog Milieu Risico Profiel en Laag Milieu Risico Profiel) en gerecycleerde granulaten voorziet, is er bij vele sites een logistiek probleem ontstaan.

Op vraag van AC Materials werd er daarom begin 2018 gestart door Copro met de opmaak van een aanvullend reglement aan het reeds bestaande Copro-en Benor- TRA 10-reglement. Hierin werden de voorwaarden en procedures vastgelegd zodat producenten niet enkel via hun eigen breeksite puin en gerecycleerde granulaten gewettigd kunnen stockeren en afleveren, maar dat dit ook vanaf andere locaties – zogenaamde depots – mogelijk is.

Breken en/of zeven

Onder depot wordt verstaan een site die valt onder verantwoordelijkheid van een eigen vaste gecertificeerde locatie maar die op een andere plaats gesitueerd is en waar er tussenopslag is van puin en/of gerecycleerd granulaat. Het depot moet onder dezelfde juridische entiteit vallen als de eigen vaste locatie en de opslag moet vergund zijn. Op deze depots zijn geen machinale behandelingen (breken en/of zeven) toegestaan. Alle registraties (aan- en afvoer) moeten strikt bijgehouden worden en de acceptatiecriteria zoals opgenomen in het OVAM-Eenheidsreglement zijn ook hier van kracht.

Testcase

Samen met de sectorale commissie Gerecycleerde Granulaten werd dit aanvullende reglement opgemaakt. De site van AC Materials in Vlierzele werd gedurende bijna twee jaar als testcase gebruikt om deze procedure in de praktijk te toetsen. Op basis van de ervaringen en bevindingen ter plaatse werd dit aanvullend reglement continue gestroomlijnd totdat uiteindelijk op 5 oktober jongstleden de definitieve versie door de sectorale commissie Gerecycleerde Granulaten goedgekeurd werd.

Copro is ervan overtuigd dat dit aanvullende reglement een antwoord kan geven op de praktische logistieke problemen die de indeling van Hoog en Laag Milieu Risico Profiel met zich meebrengen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Voor de 23ste editie van de Staalbouwwedstrijd van sectororganisatie Infosteel wordt de jaarlijkse succesformule voortgezet. Het doel van de wedstrijd is om projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht te brengen van alle[…]

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Meer artikels