Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste Belgisch ISO55001-certificaat is voor Aquafin

Eerste Belgisch ISO55001-certificaat is voor Aquafin

Een bedrijf dat beantwoordt aan de internationale norm ISO55001 beheert haar assets goed en houdt doorheen de volledige levenscyclus rekening met al zijn stakeholders. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege reikte het certificaat uit aan Aquafin tijdens de 25ste verjaardag van de Vlaamse rioolwaterzuiveraar (foto).

ISO55001 is een relatief nieuwe standaard die gericht is op het structureel managen van alle bedrijfsmiddelen en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprestaties, kosten, kansen en risico's. Een bedrijf dat aan de norm voldoet, heeft al deze factoren in balans. Uniek is dat Aquafin ervoor gekozen heeft om het managementsysteem op te zetten voor al zijn bedrijfsprocessen.

'Onze activiteiten voor het Vlaamse Gewest en voor onze klantgemeenten zijn ondergebracht in vijf kernprocessen: financieren, visie op het rioleringsnetwerk, versnelde uitvoering van projecten, transporteren en zuiveren van afvalwater en betrouwbare en performante installaties. Keuzes binnen één kernproces hebben altijd impact op de andere kernprocessen. Bovendien willen we de zware investeringen die Vlaanderen al gedaan heeft, niet verloren laten gaan. Bij de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur gaan we dan ook uit van het principe van 'total cost of ownership'', legt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns uit.

Het certificaat is een mooi verjaardagscadeau voor Aquafin, dat precies 25 jaar geleden werd opgericht door het Vlaamse Gewest. Het ISO-certificaat is in principe drie jaar geldig. Daarna volgt opnieuw een grondige audit. Jaarlijks zal het onafhankelijke Nederlandse auditbureau BSI echter ook een tussentijdse audit organiseren.

Aquafin prefinanciert, bouwt en beheert de infrastructuur voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater in opdracht van het Vlaamse Gewest. Vandaag heeft het bedrijf 290 zuiveringsinstallaties en meer dan 5.500 km leidingen in beheer.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette