Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste autonome bio-ecologische kaswoning staat in Rekkem

Gerelateerde onderwerpen :

Eerste autonome bio-ecologische kaswoning staat in Rekkem

Architect/bezieler Koen Vandewalle en Samia Wielfaert hebben samen met hun vijf kinderen hun intrek genomen in deze autonome, vrijstaande woning met kantoorfunctie die ze voor zichzelf bedachten en bouwden.

© Joost Demuynck/photojoost.com

In het West-Vlaamse Rekkem werd de eerste bio-ecologische kaswoning in België officieel ingehuldigd door uittredend Vlaams minister van Energie Lydia Peeters, haar voorganger Bart Tommelein die vandaag burgemeester in Oostende is en Eddy Lust, de burgemeester van Menen. Het Kaseco-gebouw is opgetrokken uit bio-ecologische materialen en bestaat uit een houtskeletwoning omgeven door een serre, vertrekkend vanuit het cradle-to-cradleprincipe van het circulair bouwen.

Daardoor is het eigenlijk een gebouw met een dubbele huid, waarbij de buitenhuid (de glazen kas) een microklimaat vormt rond de woning- en kantoorruimte dat toelaat zelf groenten, fruit en ander voedsel te kweken. Daarnaast wordt gestreefd naar autonome energie- en watervoorziening, gekoppeld aan een minimaal energiegebruik. In Zweden en Nederland bestaan al soortgelijke constructies, maar voor België is dit een primeur.Architect/bezieler Koen Vandewalle en Samia Wielfaert hebben samen met hun vijf kinderen hun intrek genomen in deze autonome, vrijstaande woning met kantoorfunctie die ze voor zichzelf bedachten en bouwden. Koen Vandewalle is altijd al gebeten geweest door de idee van minimaal energieverbruik, circulair bouwen en het cradle-to-cradleprincipe. Na zijn opleiding Bio-ecologisch bouwen aan KaHo Gent verdiepte hij zich in de wondere wereld van de earth­ships van de Amerikaanse architect Mike Reynolds en die van het Naturhus van de Zweedse architect Bengt Warne.Koen is vastbesloten om hun werk een waardig vervolg te geven met zijn eigen project in Rekkem en met nog heel wat andere projecten voor zowel particulieren als bedrijven en gemeenten. Samia Wielfaert is het gezicht van Kaseco en fungeert als draaischijf, cijferaar, medebezielster en manusje-van-alles.

Kaseco wil een vernieuwende woon- en werk­omgeving creëren die 100% autonoom instaat voor de eigen energievoorziening, afkomstig van hernieuwbare bronnen. De kasgebouwen zijn niet aangesloten op het water-, gas- of elektriciteitsnet en zijn compact, energiezuinig en gebouwd uit bio-ecologische, nagroeibare materialen of minstens uit materialen die volledig recycleerbaar zijn indien het kasgebouw ooit gesloopt zou worden. Daarmee huldigt het hele project het principe van de circulaire economie en wordt volledig ingespeeld op de huidige klimaatverzuchtingen en -tendensen.Kaseco ontwikkelt concepten die zowel in de woon-, werk- als publieke omgeving helemaal of gedeeltelijk toegepast kunnen worden. Deze concepten worden steeds verfijnd, zodat gebouwen kunnen evolueren van bijna-energieneutrale (ben) naar energetisch onafhankelijke en zelfs energie+-gebouwen (energiegenererend).

De eerste autonome bio-ecologische kaswoning in België bevindt zich in de Murissonstraat, 8930 Rekkem (Menen). Ze is te bezichtigen op uitnodiging, tijdens de events of op afspraak via info@kaseco.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eén op zes gemeenten vindt hemelwaterplan niet nodig

Eén op zes gemeenten vindt hemelwaterplan niet nodig

Vergeleken met vorig jaar beschikken dubbel zoveel steden en gemeenten over een hemelwaterplan. Daarnaast steeg het aantal lokale overheden die bezig zijn met het opmaken van zo’n hemelwaterplan met 33%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams[…]

07/08/2020 | RioleringAquafin
Amoras start verwerking meest vervuilde baggerslib

Amoras start verwerking meest vervuilde baggerslib

Onderzoeksteam moet uitdagingen rond waterschaarste in kaart brengen

Onderzoeksteam moet uitdagingen rond waterschaarste in kaart brengen

Leuven schakelt versnelling hoger met droogteplan

Leuven schakelt versnelling hoger met droogteplan

Meer artikels