Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eerste airco-energiedeskundigen erkend

Gerelateerde onderwerpen :

Met dit warme weer draaien airconditioningsystemen op volle toeren. Er zijn steeds meer gebouwen met airco's en die verbruiken veel energie. Om het energieverbruik te beperken is het belangrijk dat de aircosystemen goed afgesteld en gekeurd zijn. Dit jaar startten in verschillende Vlaamse opleidingscentra cursussen voor wie een erkenning als airco-energiedeskundige wil behalen. Die erkenning dient voor het uitvoeren van de verplichte energetische keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid werkte, samen met de sector, de opleiding uit en erkende ook de opleidingscentra. De eerste certificaten van airco-energiedeskundigen werden ondertussen uitgereikt aan de Odisee Hogeschool in Aalst (foto Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) en bij Syntra West in Oostende.

40% van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen. De gebouwensector breidt uit, waardoor het energieverbruik toeneemt. Dwingende en specifieke maatregelen om de uitstoot van CO2 door gebouwen te verminderen werden vastgelegd in de Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen. Een belangrijke verplichting uit die richtlijn is de regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen. Bedoeling is om het rendement te verhogen en het energieverbruik te verminderen waardoor minder broeikasgassen uitgestoten worden.

Frequentie

Vlaanderen telt naar schatting 162.000 niet-residentiële gebouwen die gekoeld worden. Het gaat dan om kantoorgebouwen, bedrijven, winkelcentra, enz. De exploitant van een airco-installatie voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is verplicht om die regelmatig energetisch te laten keuren. Die verplichting geldt niet voor server- en proceskoeling.

In Vlaanderen moeten sinds 2011 nieuwe installaties binnen de twaalf maanden na de inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden. Nadien moeten deze installaties periodiek gekeurd worden. De frequentie hiervan hangt samen met het koelvermogen van de installatie. Bij een koelvermogen van de airco tussen 12 en 50 kW volstaat een keuring om de vijf jaar. Van 50 tot 250 kW is een driejaarlijkse keuring verplicht. Voor wie een airco van 250 of meer kW heeft, is een keuring om de twee jaar verplicht. Ook installaties van vóór 2011 moeten periodiek gekeurd worden.

Opleiding

Om airco-energiedeskundige te kunnen worden, moet je een opleiding van 32 uur volgen en slagen voor een examen. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte met een keuring van een bestaande airco. Wie aan de opleiding deelneemt, moet over een zekere voorkennis en/of relevante ervaring beschikken (bv. een gediplomeerde koeltechnicus zijn, over een bachelor klimatisering beschikken, een A2 koel- en warmtetechnieken behaald hebben of drie jaar relevante ervaring hebben). De verplichting vloeit voor uit een Europese richtlijn die in Vlaamse regelgeving werd omgezet.

40% van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen.

Het Departement Leefmilieu werkte het wetgevend kader uit. In overleg met de sector werd gekozen voor de piste om de deskundige een opleiding te laten volgen in een daartoe erkend opleidingscentrum. Later kreeg de inhoud van de opleiding definitief vorm en konden de eerste opleidingscentra een aanvraag tot erkenning indienen. Aan deze erkenning hangen een aantal voorwaarden vast, zoals beschikken over gekwalificeerd personeel, opleidings- en examenprocedures. Eind 2014 werden de eerste opleidingscentra erkend en in de loop van dit jaar werden de eerste opleidingen en examens georganiseerd. Bijkomende opleidingscentra hebben een erkenningsaanvraag ingediend. In het najaar zullen dus nog meer opleidingen georganiseerd worden, o.a. bij B&T Consult in Wommelgem.

Rekenblad

Het Departement Leefmilieu waakt er niet alleen over dat de opleidingen en examens in de verschillende opleidingscentra uniform zijn, maar ook dat de keuring altijd op dezelfde manier gebeurt. Daarom liet het Departement een webgebaseerde toepassing ontwikkelen die bij de energetische keuring moet gebruikt worden.

Aan de hand van een aantal observaties en metingen komt een advies uit het rekenblad gerold. De deskundige kan dit advies nog voort aanvullen met raadgevingen. De adviezen die met het keuringsverslag worden meegegeven, zijn niet verplicht uit te voeren door de exploitant. Naar energie- en kostenbesparing is dit vanzelfsprekend wel aan te raden.

Meer info over de airco-energiedeskundige, opleidingscentra en het rekenblad vind je op www.lne.be/themas/erkenningen/airco-energiedeskundige.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Architecten gekozen voor Manchester-project in Molenbeek

Architecten gekozen voor Manchester-project in Molenbeek

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Gemeente Roosdaal zoekt ontwerpteam voor toekomstvisie deelkernen

Gemeente Roosdaal zoekt ontwerpteam voor toekomstvisie deelkernen

Meer artikels