Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eenlotsverkavelingen weer vergunningsplichtig

Gerelateerde onderwerpen :

,
Eenlotsverkavelingen weer vergunningsplichtig

© ©Kate - stock.adobe.com

Heel wat huizen staan op grote percelen. Met het oog op het verdichten van de bestaande bebouwde omgeving kan het interessant zijn om een deel van de tuin af te splitsen om er een nieuwe woning op te zetten. Normaal is dan eerst een verkavelingsvergunning nodig. Door een wijziging in de regelgeving was sinds begin 2018 zo'n vergunning echter niet meer nodig voor de creatie van één bijkomend perceel op een bestaand bebouwd perceel; een notariële splitsing volstond. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) meldt dat het Grondwettelijk Hof nu die wijziging uit 2018 vernietigde.

Het Grondwettelijk Hof vindt dat omwonenden in de nieuwe situatie veel minder goed dan vroeger beschermd zijn. Door een kunstmatige fasering is het nu immers mogelijk een grotere verkaveling te realiseren zonder vergunning en dus ook zonder openbaar onderzoek. Het afsplitsen van een tuin om die bouwgrond te verkopen voor woningbouw is dus opnieuw onderworpen aan de verkavelingsplicht.

Gemeentelijke omgevingsambtenaren waren volgens de VVSG verdeeld over de meerwaarde van de wijziging. Sommigen betreurden dat door het schrappen van de verkavelingsplicht minder op de ruimtelijke kwaliteit kon worden gestuurd. Anderen vonden dat potentiële kopers minder zekerheid hadden over de concrete bebouwbaarheid van een perceel. Bovendien werd erop gewezen dat het alternatief om die zekerheid toch te krijgen, namelijk via een stedenbouwkundig attest, net zoveel administratieve werklast met zich brengt als de aanvraag en behandeling van een vergunning. Administratieve vereenvoudiging, het hoofddoel van de aanpassing van de regelgeving, werd dan ook niet bereikt, volgens sommigen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Flood4Cast kan wateroverlast voorspellen

Flood4Cast kan wateroverlast voorspellen

Een nieuw rekenmodel geeft de informatie die nodig is om beter te anticiperen op mogelijke overstromingsscenario’s. Uren van tevoren kunnen voorspellen wanneer een stedelijk gebied dreigt te overstromen is lange tijd een droom geweest,[…]

15/07/2019 | Digitaal
VUB krijgt nieuwe directeur Infrastructuur en Patrimonium

VUB krijgt nieuwe directeur Infrastructuur en Patrimonium

Stroomleverancier voor Oosterweelwerken

Stroomleverancier voor Oosterweelwerken

Bouwvergunningen in maart 2019

Bouwvergunningen in maart 2019

Meer artikels