Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eengemaakte woningrenovatiepremie is voor 2022

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Eengemaakte woningrenovatiepremie is voor 2022

© Marunov Zakhar

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd dat het mogelijk maakt om de bestaande renovatiepremie en energiepremies vanaf volgend jaar om te vormen naar een eengemaakte woningrenovatiepremie waarvan het bedrag varieert volgens inkomen. Dit is de eerste van vele nog te ondernemen stappen om het premielandschap drastisch te vereenvoudigen.
Renovatie is één van de topprioriteiten in het relance- en klimaatbeleid van de Vlaamse regering. Dit jaar wordt daar al meer dan 300 miljoen € voor uitgetrokken via verhoogde premies en maatregelen. Deze laatste moeten zorgen voor besparingen op de energiefactuur, de woonkwaliteit en het verminderen van de CO2-uitstoot. Bovendien zal daardoor ook de werkgelegenheid in de bouwsector worden gestimuleerd.
 
“De volgende uitdaging is om de mensen het bos door de bomen beter te laten zien wanneer ze gaan renoveren. Daar maken we de komende maanden verder werk van”, zeggen Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele
 
Vlaanderen plant volgend jaar de technische en juridische uitwerking van een eengemaakte woningrenovatiepremie. “Dit is een huzarenstukje dat we echt tot een goed einde willen brengen en waarvan we vandaag met het ontwerp van decreet louter de eerste horde nemen. Gezien het vele werk dat nog voor ons ligt, kunnen we nog geen details geven over de uiteindelijke regeling. Alleszins is het de bedoeling dat alles eenvoudiger zal worden voor de mensen, ontdaan van overbodige drempels”, zeggen Diependaele en Demir.
 
Het ontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Mina-raad en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. De minister mikken op het najaar voor de bekendmaking van de concrete details.

Gebruiksgemak

Bouwunie, die de zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector verdedigt,  is tevreden met het initiatief. Een eengemaakte woningrenovatiepremie is volgens de beroepsvereniging een goede zaak, maar mag niet te beperkend worden. De verandering mag ook niet betekenen dat bepaalde premies worden afgebouwd of stopgezet.
 
“Er zijn verschillende premies waar bouwers en verbouwers gebruik van kunnen maken, maar het is vaak een kluwen voor de bouwheer om hierin zijn weg te vinden. Bouwunie heeft steeds gepleit voor duidelijkheid. We juichen toe dat de Vlaamse regering voor meer transparantie wil zorgen en kijken uit naar de verdere uitwerking. We rekenen erop dat de woningrenovatiepremie de bouw een duw in de rug geeft en dat tweeverdieners niet uit de boot vallen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie.
 
Vandaag bestaan de renovatiepremie en de energiepremies naast elkaar, de ene bij Wonen Vlaanderen, de andere bij Fluvius.  De renovatiepremie is vooralsnog geen toonbeeld van duidelijkheid. Het kan enkel op papier en het is niet eenvoudig om te begrijpen of men in aanmerking komt, welke werken wel of niet meetellen, voor welke bedragen of grootte van werken het telt en hoeveel men precies gaat krijgen.
 
Bouwunie verwacht dat door de eengemaakte woningrenovatiepremie het overzicht en het gebruiksgemak vergroot. “We moeten vermijden dat mensen afhaken omwille van de complexiteit, want dan schieten de ondersteuningsmaatregelen hun doel voorbij. Duidelijkheid en een goede communicatie zijn hierin cruciaal. Teveel beperkingen, onduidelijkheid over de uitzonderingen of teveel voorwaarden werken demotiverend”, aldus Jean-Pierre Waeytens. 
 
“Indien we de klimaatdoelstellingen willen halen, moet het investeringsritme sowieso omhoog. Belangrijk is dat de premiebedragen voldoende hoog blijven om aantrekkelijk te zijn. Wij zijn vragende partij om ook een langere geldigheidsduur vast te leggen voor de ondersteuning. Idealiter blijft het systeem meerdere jaren behouden en wordt het niet jaarlijks herzien, zoals in het verleden wel het geval was. Het gaat voor de (ver)bouwers over beslissingen die meestal een grote impact hebben, ze moeten weten waar ze aan toe zijn. We hopen ook dat door de inkomensgerelateerde voorwaarden de tweeverdieners niet uit de boot vallen”, besluit Waeytens.
 
Om de bouwsector in het algemeen en de zelfstandigen en kmo’s in het bijzonder te steunen in deze moeilijke tijden, pleit Bouwunie ervoor om de premies enkel toe te kennen wanneer beroep wordt gedaan op een reguliere aannemer die geen sociale en fiscale schulden heeft. De federale overheid heeft hiertoe een website ontwikkeld (www.checkinhoudingsplicht.be) die voor het publiek toegankelijk is.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels