Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eén op zes gemeenten vindt hemelwaterplan niet nodig

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Eén op zes gemeenten vindt hemelwaterplan niet nodig

Vergeleken met vorig jaar beschikken dubbel zoveel steden en gemeenten over een hemelwaterplan. Daarnaast steeg het aantal lokale overheden die bezig zijn met het opmaken van zo’n hemelwaterplan met 33%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Perdaens  opvroeg bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
Volgens Aquafin zullen overstromingen uit de riolering tegen 2030 tweemaal vaker voorkomen dan vandaag en tot zelfs vijfmaal in 2050. Oplossingen kunnen liggen in een hemelwaterplan, dat zowel voor overstromingen als voor droogtes de specifieke behoeften op lokaal niveau oplijst.

In 2020 bleken 25 steden en gemeenten over zo’n hemelwaterplan te beschikken. In 2019 waren er dat nog maar 12. Ook positief is dat er 77 (vorig jaar 58) gemeenten werken aan de opmaak van zo’n hemelwaterplan.

Minder goed nieuws is dat 49 gemeenten geen hemelwaterplan willen opmaken. Freya Perdaens wijst hierbij ook op het grote verschil tussen de verschillende provincies. Van de 25 hemelwaterplannen werd één derde in Antwerpen opgemaakt.

In Antwerpen en Limburg zijn er ook maar twee gemeenten die het niet nodig achten om een plan op te stellen. In Oost- en West-Vlaanderen is nog werk. Daar vinden respectievelijk 17 en 18 gemeenten een hemelwaterplan overbodig.

Daarnaast gaven 22 gemeenten geen informatie door, waardoor Vlaanderen geen overzicht heeft van wat zij op dit vlak doen. Daarom vindt Vlaams parlementslid Freya Perdaens het een goede zaak dat minister Demir opdracht heeft gegeven om te onderzoeken hoe het opmaken van een visie over een duurzaam waterbeleid, via de opmaak van de hemelwaterplannen verplicht kan worden.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk van ING België. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste[…]

24/11/2022 |
Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Meer artikels