Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Een nieuwe kop voor Meulestede

Gerelateerde onderwerpen :

Een nieuwe kop voor Meulestede

Zicht op de kade en het woonproject.

© (foto’s BULK architecten)

Op de kop van de wijk Meulestede in Gent komt een privaat woonproject. Het gaat om een 50-tal wooneenheden met eengezinswoningen in de Albatrosstraat en appartementen aan de waterkant. De nieuwe woonontwikkeling zorgt ook voor een versnelde heraanleg van de straten, het plein, de kade en nieuwe groenzones

De kop van Meulestede is een unieke plek waar de stad stopt en de haven begint. Het braakliggende terrein naast de kerk is vroeger altijd bewoond geweest. Sinds de afbraak van de woningen in de jaren ’70 van vorige eeuw wacht deze plek op een nieuwe invulling.

Het project biedt de kans om woningen te realiseren en om de Meulestedekaai een kwalitatief groen elan te geven. De stad Gent grijpt het project aan om van het Redersplein met de Sint-Antonius Abtkerk opnieuw een ontmoetingsplaats te maken en om de Albatrosstraat en de Meeuwstraat versneld heraan te leggen. In deze heraanleg zoekt de stad samen met bewoners naar een maximale groene invulling.

“Gent heeft nood aan nieuwe woningen. Volgens de recentste prognoses komen er tegen 2030 ongeveer 9.000 huishoudens bij. Het woonbeleid van de stad wil hiervoor verschillende woontypes mogelijk maken. Daarbij is ook een kwaliteitsvolle inrichting van het publiek domein, met veel groen, steeds essentieel. Dit is ook zo in Meulestede”, zegt Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen.

De woningen in het project Redersplein worden allemaal private woningen. Verderop in de wijk zijn de bouw van een Community Land Trust-project (een nieuwe vorm van betaalbaar wonen waarbij bewoners eigenaar worden van een huis zonder de grond), assistentieflats van het OCMW en sociale woningen in voorbereiding.

Het architectenbureau BULK architecten ontwerpt de woningen voor het Redersplein. Het bureau was al eerder betrokken bij het masterplan Meulestede Noord dat in 2014 werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester. Het masterplan was een denkoefening over waar en hoe verschillende woontypes in Meulestede kunnen gebouwd worden en wat dit betekent voor de inrichting van groenzones en straten. Sindsdien is dit plan sterk gewijzigd op basis van feedback van de buurt en stadsdiensten.

De eengezinswoningen komen in de Albatrosstraat tegenover de bestaande woningen. De woningen zullen minstens drie slaapkamers hebben. De appartementen, in het andere deel van het nieuwe bouwblok, krijgen zicht op het water en de kaai. Er komen één-, twee- en drieslaapkamer-appartementen. In het binnengebied komen een gemeenschappelijke groene tuin en ruimte voor fietsenstallingen. De auto’s van de nieuwe bewoners kunnen terecht in een ondergrondse parking.

Sprong voorwaarts

Het woonproject komt in een stroomversnelling terecht door een grondruil. In de Brugse Poort wachtten de voormalige Bowling ‘De Meibloem’ en de aanpalende voormalige meubelfabriek ‘Pauver-Vandenberghe’, eigendom van Adelaar Properties, op een nieuwe bestemming. Plannen om hier een woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden.

Ontwikkelaar Adelaar Properties en sogent werken nu aan een ruilovereenkomst. Sogent wordt hierdoor eigenaar van de Meibloem-site in de Brugse Poort. Hier kan het stadsontwikkelingsbedrijf een site met buurtgerichte functies en openbaar groen ontwikkelen, in een zeer dichtbebouwde buurt. In ruil kan Adelaar Properties de woonontwikkeling aan het Redersplein realiseren. Zo krijgen twee stadsontwikkelingsprojecten nieuwe, versnelde perspectieven op herbestemming.

Bewoners kunnen in het verdere traject mee nadenken over de heraanleg van de straten en pleinen en de inrichting van groenzones en de kaai. De heraanleg van het openbaar domein vormt een onderdeel van het stadsvernieuwingsproject ‘Muide Meulestede Morgen’.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

De sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen renoveerde op innovatieve wijze de gevel van een halfopen bebouwing in de wijk Vinkenhof in Berlaar. Om de aanpak van de renovatie te bepalen werd een beroep gedaan op de gebruikservaring van de[…]

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Sweco ontwerpt twee waterstoffabrieken voor North Sea Port

Sweco ontwerpt twee waterstoffabrieken voor North Sea Port

Jan Snel bouwt vaccin-labo in Merelbeke

Jan Snel bouwt vaccin-labo in Merelbeke

Meer artikels