Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eén huisvestingsmaatschappij voor regio Kortrijk

Eén huisvestingsmaatschappij voor regio Kortrijk

De sociale huisvestingsmaatschappijen Eigen Haard is Goud Waard, Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en Goedkope Woning zijn zopas gefusioneerd tot één grote Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij die de naam Wonen Regio Kortrijk draagt.

 

Dit komt de klant ten goede en geeft Kortrijk de bestuurskracht en middelen voor een ambitieus investeringsprogramma. De fusiemaatschappij zal de komende jaren meer dan 200 miljoen € investeren in sociale huisvesting.

De Kortrijkse stadscoalitie formuleerde in het Plan Nieuw Kortrijk de ambitie om de sociale huisvestingsmaatschappijen op het Kortrijkse grondgebied één te maken. Ook in het Streekpact 2013-2018 werd dit als doelstelling naar voor gebracht. De Vlaamse regering tot slot legde de voorwaarde op aan sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) om tegen 2019 minimaal 1.000 huurwoningen in portefeuille te hebben om erkend te kunnen blijven. De kaarten lagen dus goed voor een historische herschikking van het shm-landschap in Kortrijk.

Gemeentefusies

Omdat ze opgericht zijn vóór de vorige gemeentefusies overschrijden de werkingsgebieden van de shm’s in Vlaanderen gemeentegrenzen en verbinden ze vaak deelgemeenten uit verschillende gemeenten. Zo ook in Kortrijk. De drie shm’s hebben verschillende werkingsgebieden. De Zuid-West-Vlaamse, opgericht in 1936, beschikt over 513 huurwoningen in Kortrijk. Ze is actief in de koopmarkt in heel Zuid-West-Vlaanderen. Eigen Haard is Goud Waard, opgericht in 1928, uit Lauwe heeft als werkingsgebied Lauwe, Rekkem, Aalbeke, Rollegem en Marke. 422 van haar woningen bevinden zich op Kortrijks grondgebied. Goedkope Woning (uit 1923) beschikt over 1.533 woningen in het Kortrijkse centrum. Dit alles maakt dat Kortrijk beschikt over een versnipperd landschap van sociale huisvestingsmaatschappijen.

Historische fusie

Na lange voorbereidingen en onderhandelingen werd het proces van de fusie formeel ingezet op de gemeenteraad van mei 2016. Daarbij werd beslist tot de splitsing van Eigen Haard is Goud Waard, waarbij het Kortrijkse patrimonium bij Goedkope Woning zou worden gevoegd. De volgende stap, een fusie tussen Goedkope Woning en de Zuid-West-Vlaamse, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van maart 2017. Vervolgens werden op drie bijzondere algemene vergaderingen van de shm’s op donderdag 29 juni 2017 in het stadhuis van Kortrijk beslist tot de fusie die inging op 30 juni.

Minder mandaten

De nieuwe fusiemaatschappij Wonen Regio Kortrijk zal een raad van bestuur hebben met dertien bestuurders. Dit in tegenstelling tot de oude situatie van drie raden van bestuur met 44 leden, waarvan 34 Kortrijkse bestuurders. De raad van bestuur van de fusiemaatschappij bestaat uit Wouter Allijns, Tiene Castelein, Jacques Laverge, Marc Lemaitre, Christian Verdin, Maxim Veys, Frederik Vlaminck, Philippe De Coene, Guy Leleu, Jean de Bethune, Eddy Defoor (Zwevegem), Jules Godefroid (Waregem), Mattijs Vermeersch (Harelbeke). Maxim Veys wordt voorzitter van de raad van bestuur.

De huidige medewerkers van de shm’s behouden hun job en er wordt een open assessmentprocedure gestart om een algemene directeur aan te stellen. Met deze fusie worden 2.528 woningen in Kortrijk gebundeld in één huisvestingsmaatschappij. Zo kan er daadkrachtig en met visie bestuurd worden.

Investeringen

“Die visie bestaat erin om het Kortrijkse sociaal woonpatrimonium de komende jaren een forse sprong te laten maken. Daarbij wordt ingezet op duurzaamheid en woonkwaliteit waarbij de structurele leegstand wordt weggewerkt. We investeren in kwalitatieve (ver)nieuwbouw op meer dan 18 locaties. In totaal gaat het om 1.214 (ver)nieuwbouwwoningen. De totale investering in Kortrijk de komende jaren bedraagt meer dan 200 miljoen €. De bestaande sociale woningen worden waar nodig grondig gerenoveerd. Ook het verstrekken van sociale leningen wordt voortgezet”, zegt de Kortrijkse schepen van Wonen Wout Maddens.

Voordelen

Behalve betere en duurzamere woningen hebben de Kortrijkse shm-klanten nog voordelen. Zo is er sinds 3 juli één centraal aanspreekpunt voor sociale woningen in de Nieuwstraat in Kortrijk. Voorheen moest men bij drie verschillende loketten langsgaan. Zo zal er voortaan ook één inschrijvingsregister zijn.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Over het nieuwe goederenrecht kwamen al vele berichten in de pers. Meestal over het terughalen van een bal of een hond uit de tuin van een buurman, maar ook over het plaatsen van een bouwsteiger buiten de perceelsgrens voor renovaties. Het[…]

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Meer artikels