Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eén formulier voor minnelijke schikking bij bouwovertreding

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Eén formulier voor minnelijke schikking bij bouwovertreding

Sinds half september is er nog maar één formulier om een minnelijke schikking aan te vragen bij een bouwovertreding. Tot nog toe waren er vier varianten. Onnodig verwarrend en complex, vindt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Een uniform aanvraagformulier, ongeacht het type overtreding, moet de procedure eenvoudiger en toegankelijker maken.
Het nieuwe model komt er in uitvoering van het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018, dat de procedure voor minnelijke schikking op heel wat punten wijzigde. Eén van de gevolgen is dat tussen de bouwovertreder en de stedenbouwkundige inspectie vlugger een efficiënte oplossing mogelijk is.
 
Wie een bouwovertreding begaat, riskeert een strafrechtelijke of burgerlijke veroordeling. Wie dat wil vermijden, kan een minnelijke schikking aanvragen. In dat geval komt de overtreder tot een overeenkomst met de stedenbouwkundige inspecteur van de Vlaamse overheid.
 
Die zal, in ruil voor een geldsom, geen herstel vorderen voor de rechter. Hij kan bovenop de schikking wel bijkomende aanpassingswerken voorstellen. Maar hoe dan ook geeft de procedure bouwovertreders de mogelijkheid om een lange gerechtelijke procedure en veroordeling te vermijden.
 
Aan de procedure zijn wel wat voorwaarden verbonden. Zo mag er geen sprake zijn van recidive en mag het stedenbouwkundige misdrijf niet bestaan uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of de stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften. De aanvraag kan ook ingediend worden door belanghebbenden zoals een eigenaar, een huurder of een toekomstige eigenaar die herstel van de overtreding wil.
 
Bovendien ligt het initiatief bij de bouwovertreder zelf. Hij moet een aanvraag tot minnelijke schikking indienen aan de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester van de gemeente waarin het goed gelegen is of aan de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor de betrokken provincie.
 
Voortaan is er dus nog maar één aanvraagformulier: ‘Model van aanvraag van een minnelijke schikking’. De bestaande vier modellen verdwijnen. De aanvraag moet ondertekend worden door een architect als het herstel (eventuele aanpassingswerken inbregrepen) handelingen bevat die de medewerking van een architect vereisen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels