Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Een droom komt uit'

Gerelateerde onderwerpen :

Watererfgoed Vlaanderen, dat gedurende meer dan vijf jaar campagne gevoerd heeft voor de bouw van een maritiem museum, is blij met de plannen van het Antwerpse stadsbestuur.

'Dit is een bekroning voor onze volgehouden inspanningen. Watererfgoed Vlaanderen heeft actie ondernomen voor o.m. het behoud van de wegrottende Doelse Kogge, het behoud van belangrijke oude Antwerpse haventuigen, de oprichting van een nieuw maritiem museum en de verbetering van het Vlaams decreet Varend Erfgoed dat de museumwerking ondersteunt. Ook heeft Watererfgoed getimmerd aan een ruimere politieke bewustwording en een breder publiek draagvlak voor scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed', klinkt het bij de vereniging.

'Ook al wordt het nieuwe museum dan geen superstarmuseum in de klasse van de maritieme massa-attracties zoals deze in Portsmouth, Belfast en Stockholm, Watererfgoed Vlaanderen juicht volop toe dat het stadsbestuur de maritieme identiteit van Antwerpen toeristisch en cultureel blijft uitspelen en dat de lange droom van tienduizenden watererfgoedliefhebbers in vervulling zal gaan.' Watererfgoed Vlaanderen stelt zich ook ter beschikking voor de uitwerking van het project.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) heeft het consortium  voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit Office Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers[…]

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Meer artikels