Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eén bouwwerf op twee stopgezet tijdens controle arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft opnieuw een bliksemactie op bouwwerven gehouden. Hiervoor werden alle arbeidsinspecteurs (ongeveer 140) in ploegen van twee ingeschakeld. De actie werd uitgevoerd over het hele grondgebied en spitste zich toe op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer zware en zelfs dodelijke ongevallen. De focus was gericht op kleine bouwwerven.

De nadruk lag niet op de bouwcoördinatie die een adviserende rol inzake co-activiteit beoogt (wanneer meerdere dienstverleners tegelijk tussenbeide komen), maar eerder op het beheer van de bouwwerf door de werkgevers. De bouwsector is nog steeds verantwoordelijk voor meer dan één op de vier dodelijke ongevallen die in België gebeuren. In 20% was vallen de oorzaak. Daarom lag de klemtoon van de actie vooral op de veiligheid van steigers en valgevaar.

In totaal werden ongeveer 350 werkgevers gecontroleerd. Amper 20% van hen was in orde. In de helft van de gevallen werden de activiteiten stopgezet, 30% van de gecontroleerden kreeg van de inspectie een schriftelijke waarschuwing en op vijf bouwwerven werd een proces-verbaal ter attentie van het gerecht opgesteld. Wanneer de resultaten van de jongste actie worden vergeleken met drie gelijkaardige acties in 2013 stelt men vast dat de situatie vrijwel identiek is. Daarom zijn ditmaal ook processen-verbaal opgemaakt.

De resultaten tonen ook aan dat de sector dringend moet geresponsabiliseerd worden. De sensibilisatie- en preventiecampagne die vanaf eind september gedurende een jaar zal gevoerd worden door het NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf) is daarom zeker welkom. Deze actie van de inspectie geldt in zekere zin als startpunt van de campagne. Ze dient tevens als nulmeting omdat de inspectie in het najaar van 2016 twee nieuwe bliksemacties zal houden.

De arbeidsinspectie wijst ook op de 'malaise' in de sector, te wijten aan de omvangrijke tewerkstelling van zelfstandigen met het statuut van meewerkende vennoten en van werknemers tewerkgesteld in het stelsel van de Europese detachering.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Restauratie met de juiste ambachtelijke mortels en bindmiddelen

Restauratie met de juiste ambachtelijke mortels en bindmiddelen

Het Italiaanse onderzoeks- en formuleringscentrum Calchèra San Giorgio bestudeert en produceert specifieke materialen voor de restauratie, constructie, structurele consolidatie en rehabilitatie van gebouwen van historisch en cultureel belang.[…]

31/10/2020 | ErfgoedBouwmaterialen
Anderhalve eeuw bouwervaring bij Habenu-van de Kreeke

Anderhalve eeuw bouwervaring bij Habenu-van de Kreeke

Antwerpen werkt aan een nieuw strategisch ruimteplan

Antwerpen werkt aan een nieuw strategisch ruimteplan

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021