Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Een bewogen geschiedenis

Gerelateerde onderwerpen :

In 1886 stelde de Leuvense grootindustrieel Edouard Remy 200.000 BEF ter beschikking van de Commissie der Godshuizen om een gesticht voor oude, invalide personen op te richten. In 1893 werd het eerste rustoord gebouwd op de huidige site van wzc Edouard Remy. Eind jaren '40 van vorige eeuw waren de gebouwen in verval, o.m. door oorlogsschade. Op 11 maart 1949 keurde de Leuvense gemeenteraad de nieuwbouw van een 'ouderlingentehuis' goed. Het naar het zuiden gerichte gebouw in u-vorm omvatte drie blokken: blok A met 185 bedden voor valide 'kostgangers' en blok B en blok C met 354 bedden voor licht en zwaar invalide bejaarden.

Blok C werd op 30 mei 1964 officieel 'ingewijd'. Het werd gebouwd op het terrein van het oude 'gesticht', een complex van twaalf paviljoenen dat in 1893 in gebruik werd genomen. In de jaren '90 van de twintigste eeuw liet OCMW Leuven blok B vernieuwen. Eind 1999 verhuisden de bewoners van de toenmalige blok C naar daar.

In 2012 startte een nieuwe fase van de verbouwingen, waarbij de oude blok C werd afgebroken en gestart werd met een nieuwbouw. Bijna drie jaar later is deze fase afgerond met de nieuwe vleugel van wzc Edouard Remy. Voortaan zullen ook de tien kamers van De Passerel, die tijdelijke opvang biedt aan zowel valide als zorgbehoevende nog thuiswonende ouderen, niet langer verspreid zijn over de verschillende afdelingen van wzc Edouard Remy, maar worden ze op één afdeling van de nieuwe vleugel samengebracht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Luxehotel en 100 woningen gepland op Panquinsite in Tervuren

Luxehotel en 100 woningen gepland op Panquinsite in Tervuren

Projectontwikkelaar ION uit Waregem begint volgend voorjaar met de bouw- en restauratiewerken van de Panquinsite in Tervuren. De historische gebouwen worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe bestemming. Er komt een luxehotel, er wordt een[…]

Stadsvernieuwingsproject Normaalschool in Lier gestart

Stadsvernieuwingsproject Normaalschool in Lier gestart

De Mandel voltooit laatste fase Tuinwijk Koekelare

De Mandel voltooit laatste fase Tuinwijk Koekelare

Nieuwe bestemming voor oud klooster in Rumst

Nieuwe bestemming voor oud klooster in Rumst

Meer artikels