Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eeklo krijgt rotonde aan nieuw AZ Alma

Eeklo krijgt rotonde aan nieuw AZ Alma

De eerste spade voor de nieuwe rotonde aan het streekziekenhuis op de Ringlaan R43 in Eeklo zal halfweg 2016 in de grond worden gestoken. Het is de ambitie van Eeklo en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de rotonde klaar te hebben tegen de opening van het nieuwe ziekenhuis. Dit jaar moeten de stedenbouwkundige aanvraag en het aanbestedingsdossier gemaakt en goedgekeurd worden.

De startnota voor dit project, met de conceptstudie voor de aanleg van de rotonde, werd eind 2012 goedgekeurd. Via de nieuwe rotonde zal zowel de toegang tot het nieuwe fusieziekenhuis worden geregeld als de toegang tot het (uit te breiden) bedrijventerrein Kunstdal, ten westen van de R43. Op 19 december 2014 kreeg de projectnota, met het voorontwerp voor de rotonde, groen licht van alle betrokken partijen en van de kwaliteitsadviseur van het Vlaamse Gewest.

AWV is bezig met de uitwerking van het technische ontwerp. Daarnaast loopt ook het bodemonderzoek.

Eens het dossier voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag klaar is, zal het worden ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening van het Vlaamse Gewest, die de bouwvergunning moet afleveren. De stad Eeklo geeft hiervoor advies en zal ook het openbaar onderzoek organiseren. Tussen het indienen van de aanvraag en het moment van beslissen kan/mag 150 dagen zitten. In de verdere studie voor de realisatie van de ring rond Eeklo zal bovendien worden nagegaan welke de beste locatie is voor een fietstunnel onder het reeds bestaande deel van de R43.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette