Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Economische Inspectie op bezoek bij architecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Economische Inspectie op bezoek bij architecten

© Monkey Business - stock.adobe.com

De Economische Inspectie heeft tussen november 2017 en maart 2018 controles uitgevoerd bij 311 architectenbureaus. Er werd nagegaan of ze hun klanten correct en volledig informeren inzake prijzen, deontologie en aansprakelijkheidsverzekeringen. 58% van de gecontroleerde kantoren was bij een eerste controle in orde met alle verplichtingen. Bijna alle andere architecten stelden zich vrij eenvoudig in orde.

Een goed resultaat, zeker gezien de vele administratieve en andere verplichtingen waarmee een architect te maken krijgt. Het is niet evident om het bos door de bomen te zien. We willen daarom graag meewerken aan de informatiecampagne die minister van Consumenten Kris Peeters voorstelt”, zegt Kati Lamens, voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).

Peeters had naar aanleiding van een actie van de Economische Inspectie gezegd dat architecten hun klanten beter moeten informeren over de prijsberekening die ze hanteren, de deontologische regels, de toezichthouder waar klanten bij terecht kunnen en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ze hebben gesloten. De meeste architecten bezorgen die informatie als de klant erom vraagt, maar ze doen dat vaak niet spontaan.

Goodwill

Uit de controles blijkt wel dat er veel goodwill is, want bijna alle architecten stelden zich na een waarschuwing in orde. Het is voor vrije beroepen niet altijd evident om zich met alle verplichtingen in orde te stellen. Daarom wil de minister een nieuwe sensibiliseringscampagne lanceren voor de architecten. NAV wil graag meewerken aan deze campagne.

De cijfers

Jaarlijks voert de Economische Inspectie een algemeen onderzoek uit bij beoefenaars van vrije beroepen. Daarbij wordt nagegaan of de relevante wetgeving wordt nageleefd. Voor het eerst werd bij architecten een dergelijk onderzoek gevoerd. Er werd gecontroleerd bij 311 architecten(bureaus). 181 daarvan waren volledig in orde op alle onderzochte punten, ofwel 58%. Bij de 130 architecten die niet volledig in orde waren, werden 590 inbreuken vastgesteld.

151 inbreuken of een kwart van het totaal hadden betrekking op informatieverplichtingen die architecten hebben naar klanten toe. Daarbij gaat het vooral om het niet vermelden van de specifieke info voor het gereglementeerd beroep, nl. de verwijzing naar de Orde en de beroepstitel (54 inbreuken); geen informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (38 inbreuken); en bij 25 architecten waren de vorige versies van de algemene voorwaarden niet beschikbaar.

49 inbreuken hadden betrekking op de aanduiding van de prijs of de prijsberekening. In de meeste gevallen was het probleem dat de btw niet vermeld werd in de totaalprijs. Ten slotte waren er ook tekortkomingen op het vlak van de wettelijk verplichte vermeldingen op de website. Daarbij werden 343 inbreuken vastgesteld (58% van alle inbreuken). Drie uitschieters waren het ontbreken van de verwijzing naar de beroepsregels (deontologie, 119 inbreuken), het ontbreken van de gegevens van de toezichthouder (116 inbreuken) en het ontbreken van het ondernemingsnummer (95 inbreuken).

Waarschuwing 

De Economische Inspectie gaf 229 waarschuwingen. Op elke waarschuwing volgde nadien een nieuw onderzoek. Bijna alle architecten bleken zich intussen in orde te hebben gesteld. Uiteindelijk werden slechts twee processen-verbaal opgemaakt.

 

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt een nieuwbouw in Brugge. De bouw gaat van start op 3 november. De totale kost van dit project wordt momenteel geraamd op ongeveer 5,8 miljoen €. Zowel de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen als de stad[…]

21/10/2020 | ProjectenArchitecten
Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Lichtkoepels maken architecturaal kunstwerk van Antwerps museumdak

Lichtkoepels maken architecturaal kunstwerk van Antwerps museumdak

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Meer artikels