Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ecodesignrichtlijn voor verwarmingsinstallaties

De Europese Ecodesignrichtlijn wordt op 26 september van kracht. Dit betekent dat voortaan bijna uitsluitend nog condenserende aardgas- en stookolieketels kunnen geplaatst worden. Nieuwe verwarmingstoestellen krijgen een energielabel. Deze verandering geldt enkel voor de verkoop van nieuwe verwarmingsinstallaties en niet voor de bestaande toestellen, die in gebruik blijven. Deze nieuwe regelgeving is een stap in de goede richting voor het behalen van een positief epb-verslag. Een verwarmingsinstallatie die beter rendeert, is belangrijk voor het E-peil van de woning.

Het energieverbruik van onze woningen moet dringend voort naar omlaag. De jongste jaren beslisten al heel wat gezinnen om hun oude verwarmingsketel te vervangen door een exemplaar met een veel beter rendement. Bij de vervanging van een bestaande cv-ketel op aardgas wordt nu al in vier woningen op vijf een condensatieketel geplaatst. Bij de vervanging van een stookolieketel wordt amper in één woning op vier al een condensatieketel geplaatst. Maar nog steeds staan er heel veel verouderde individuele cv-ketels in Vlaanderen: naar schatting zo'n 270.000 cv-ketels op stookolie en zo'n 400.000 op aardgas.

Met de Ecodesignrichtlijn die op 26 september 2015 van kracht wordt, zullen bijna nog uitsluitend condensatieketels geplaatst kunnen worden. Vanaf dan wordt de verkoop van condenserende aardgas- en stookolieketels de standaard in Europa. Door deze richtlijn wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een lager energieverbruik voor de consument.

Vanaf dat ogenblik krijgen nieuwe verwarmingstoestellen een energielabel, gaande van A tot G, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines. Hierdoor zullen nieuwe installaties duidelijker op hun rendement beoordeeld kunnen worden. Deze duidelijkheid over rendement en energieverbruik wordt nog versterkt doordat voor het eerst bij alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier (in HS of bovenste verbrandingswaarde) gemeten wordt. Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies.

De Ecodesignrichtlijn zal voor stookolie- en gas- cv-toestellen vanaf 26 september effectief van toepassing zijn. Dat betekent dat vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies.

Een nieuwe eis is ook dat de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming niet lager mag zijn dan 86%. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel: de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij verschillende installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75%. Hierop is nog wel een belangrijke uitzondering. Eind 2014 werd een addendum goedgekeurd bij NBN D51-003. Sinds 1 september kunnen geen nieuwe B-toestellen geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbad­ruimtes en wc's, ook niet voor de vervanging van bestaande toestellen en dus ook niet in appartementen.

Zolang een cv-ketel niet defect is, mag deze in gebruik blijven, op voorwaarde dat de installatie ook voldoet aan de reeds bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen. De belangrijkste eisen werden vastgelegd in het stookbesluit van de Vlaamse overheid van 8 december 2006, zoals regelmatig onderhoud en het vegen van de schoorsteen (voor aardgas tweejaarlijks, voor stookolie jaarlijks). In mei 2014 werd de wetgeving inzake cv-ketels nog aangescherpt, vooral wat aardgasketels betreft.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Publireportage

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Grid Parity Concepts Europe, kortweg GPC Europe, is een Belgische vakgroothandel in Solar en Storage Solutions. Sinds 2005 voorzien ze technische firma’s en installateurs van een compleet gamma aan kwalitatieve fotovoltaïsche producten. Hun[…]

23/06/2021 |
Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!

Publireportage

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!