Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Eandis-groep krijgt eengemaakte structuur

Eandis-groep krijgt eengemaakte structuur

Sinds begin dit jaar zijn de zeven Eandis-distributienetbeheerders gefuseerd tot één distributienetbeheerder met de naam Eandis Assets. Op de bijzondere algemene vergaderingen van de distributienetbeheerders Imea, Imewo, Gaselwest, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas werd de fusie officieel goedgekeurd. De gemeenten hebben de voorbije weken al ingestemd met de operatie waardoor een nieuwe gigant ontstaat met een omzet van 2,8 miljard ', 417 miljoen ' netto winst en ongeveer vierduizend personeelsleden.

De fusie betekent een belangrijke stap in de verdere rationalisering van de energiesector in Vlaanderen. In de praktijk zal aan de openbare werken uitgevoerd door Eandis niets veranderen. De structuur van de intercommunales daarachter wordt wel eenvoudiger. Eandis Assets is de eigenaar van de kabels en leidingen, net zoals de zeven distributienetbeheerders dat vandaag zijn. De werkmaatschappij Eandis System Operator zorgt voor de dagelijkse werking, zoals Eandis dat tot op heden doet.

De dienstverlening voor de klanten blijft ongewijzigd. De communicatie met de buitenwereld wordt wel een stuk eenvoudiger. Klanten zullen bijna enkel contact hebben met de werkmaatschappij Eandis System Operator, onder de naam Eandis. De roepnaam blijft dus Eandis. De namen en logo's van de intercommunales IMEA, Gaselwest, Imewo, Iveka, Iverlek, Intergem en Sibelgas zullen op langere termijn uit het straatbeeld verdwijnen.

De afzonderlijke nettarieven per geografisch gebied blijven bestaan. In een volgende fase komen er waarschijnlijk wel aanpassingen aan de tarieven. Het is de bedoeling dat de tarieven, die nu nog verschillen per intercommunale, worden gelijkgeschakeld. De zeven intercommunales die jarenlang Electrabel als privépartner hebben, werkten al langer nauw samen. Alle dagelijkse operaties gebeuren via de gemeenschappelijke dochter en het uithangbord Eandis. Door nu ook de achterliggende intercommunales en netten samen te voegen, ontstaat meer duidelijkheid.

De bestuurlijke organisatie blijft grotendeels dezelfde. Het managementcomité blijft belast met het dagelijks bestuur van de werkmaatschappij Eandis System Operator. De zeven raden van bestuur van de verschillende distributienetbeheerders fuseren tot één raad van bestuur voor Eandis Assets. Voorlopig zullen alle 48 bestuurders van de zeven intercommunales in het nieuwe Eandis Assets worden opgenomen. Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal deze raad van bestuur echter flink moeten afslanken.

De regionale bestuurscomités blijven bevoegd voor zaken met een direct lokaal belang, zoals plaatselijke werken en openbare verlichting. Daarnaast krijgen ze ook de bevoegdheid inzake tariefmateries. De activiteiten van Gaselwest in vijf Waalse gemeenten worden afgesplitst. Gaselwest-Zuid zal de netten beheren in de gemeenten Komen-Waasten, Celles, Ellezelles, Frasnes-Lez-Anvaing en Mont-de-L'Enclus.

Eandis heeft momenteel geen privépartner als aandeelhouder. Wel is de Vlaamse regering bezig om een wettelijk kader te creëren waarbij een privépartner toegelaten is, maar dan buiten de energiesector. De gemeenten mogen van de Vlaamse regering opnieuw een privépartner aantrekken, op voorwaarde dat het niet gaat om een commercieel energiebedrijf. De vereenvoudigde structuur na de recente fusie maakt het in ieder geval makkelijker om een geïnteresseerde partner met vers kapitaal aan boord te halen. De gemeenten hebben BNP Paribas ingeschakeld als adviseur voor de operatie. Ons land telt eigenlijk maar één typische investeerder in infrastructuur, het beursgenoteerde TINC.

De komende jaren moet Eandis 5,7 miljard ' aan schuld herfinancieren, maar kijkt het ook aan tegen forse investeringen. Het gaat in de eerste plaats om de installatie van slimme digitale elektriciteitsmeters en het uitbouwen van slimmere netten om extra lokale groene productie te kunnen opvangen. Het geleidelijk stopzetten van de gasinvoer uit Nederland zal leiden tot de ombouw van het gasnet. De gemeenten, die vorig voorjaar al meer dan 90 miljoen ' vers kapitaal bij elkaar sprokkelden, zijn niet bereid om nog eens verse middelen in het bedrijf te pompen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar