Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

E34 krijgt in 2019 parallelwegen

De Vlaamse regering wil in 2019 werk maken van de uitbreiding van de E34. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden. In een eerste fase komen drie rijvakken tussen het knooppunt Vrasene en het oprittencomplex R2. In die fase moet een heel belangrijke druppel worden aangelegd die het westen van de Waaslandhaven aansluit op de E34. De tweede fase loopt dan vanaf de R2 tot de Oosterweelverbinding. 'Enkele jaren geleden liet het Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas een mobiliteitsstudie uitvoeren die aantoonde dat nog enkele bijsturingen van het Wase wegennet nodig waren, o.m. om congestie van de E17 aan de Kennedytunnel te kunnen vermijden. Daarenboven heeft de toenmalige Vlaamse regering in 2009 beslist om versneld werk te maken van een alternatieve verbinding in het Waasland. De parallelwegenstructuur langs de E34 tussen Vrasene en Melsele maakt daarbij deel uit van de aanvullingen op het bestaande wegennet', herinnert De Meyer.

Hij verwacht dat de mobiliteitsproblemen in het Waasland nog groter zullen worden als het Saeftinghedok wordt aangelegd. Volgens Weyts is de Vlaamse regering zich daarvan bewust. 'De ontwikkeling van het Saeftinghedok is onlosmakelijk verbonden met de mobiliteit in de Waaslandhaven en een derde Scheldekruising. Voor de uitbreiding van de E34 is een plan-mer klaar en kan de procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) worden gestart. Het maken van het plan-mer voor de parallelwegen van de E17 staat op het programma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor volgend jaar. Voor de ringweg E17-N70 in Sint-Niklaas loopt de procedure voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup). Alleen voor de ringweg N70-E34 in Vrasene zijn nog geen stappen gezet.

De ontsluiting over de weg van de Saeftinghezone zal gebeuren via de westelijke ontsluiting die met een nieuw op- en afrittencomplex tussen de R2 en Vrasene zal aantakken op de E34. De aanleg van deze wegen zal zorgen voor een scheiding van het haven- en kernenverkeer dat zich momenteel samen op de N451 bevindt en zal ook het op- en afrittencomplex van Vrasene van het havenverkeer ontlasten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen